,

MFD. Foto Akademi

MFD.jpg

MERSİN FOTOĞRAF DERNEĞİ
İleri Eğitim Programı
Foto Akademi Mersin

* Belgesel fotoğrafçılık
* Gezi ve Manzara fotoğrafçılığı
* Kurgusal fotoğrafçılık
* Makro ve Doğa fotoğrafçılığı
* Portre fotoğrafçılığı
* Sokak ve Mobil fotoğrafçılık
* Mimari fotoğrafçılık
* Stok fotoğrafçılığı
* Stüdyo ve Düğün fotoğrafçılığı

MAKRO VE DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Makro ve Doğa fotoğrafçılığına giriş,
Kullanılan ekipmanlar, aydınlatma, kullanılan teknikler, estetik – Mustafa ÖZTÜRK- 15 Saat
Makro ve Doğa fotoğrafçılığı uygulama – Mustafa ÖZTÜRK – 6 Saat

PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Portre fotoğrafçılığına giriş,
Kullanılan ekipmanlar, aydınlatma, Işığın davranışı, kullanılan teknikler, estetik – Hayrettin KIRDI – 6 Saat
Portre fotoğrafçılığı uygulama – Hayrettin KIRDI – 9 Saat

KURGUSAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Kurgusal fotoğrafa giriş, çekim öncesi hazırlıklar, amaç, istek ve kullanılacak yer ve durum, çekim sonrası işlemler. – Mevlüt ÖZALP – Ufuk KIRAY – 24 Saat

BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Fotoğraf, Doğrudan Fotoğraf, Belgesel Fotoğraf, Foto Röportaj ve Elemanları, Belgesel Fotoğrafın Tarihi, Belgeselin (Foto röportaj) Aşamaları, Konu Seçmenin ilkeleri, Konuyu Araştırma, Çekim Ağacı, çekimde Davranışlar ve Fotoğrafçı Etiği, Alanda Çekim Çalışması, Edit, Fotoğraf Seçmenin İlkeleri – Özcan YURDALAN – Murat ÇİÇEK- 22 Saat

SOKAK VE MOBİL MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Sokak fotoğrafçılığına giriş, teknik ekipmanlar, makinalar ve objektifler uygulama ve Edit.- Engin GÜNEYSU – 6 Saat
Dünyadan renkler, Portfoliyo Gösterimleri, Akıllı Cihazlarla Fotoğraf çekmek (Netlik, Işık Ayarı, Beyaz Dengesi) Kutlanılan Uygulamalar ve Özellikleri. – Engin GÜNEYSU – 6 Saat

GEZİ VE MANZARA MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Gezi ve manzara fotoğrafçılığı için fotoğraf makinası ayarları, kullanılan makine ve ekipmanlar, görsel ağırlık ilkeleri, HDR ve panorama, Zone sistemi, Uygulama (Çekim Gezisi) – Faruk AKBAŞ – Şemi AYATAR – 22 Saat

STÜDYO VE DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞI MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Düğün fotoğrafçılı ı, temel ekipmanlar, Pazarlama- Çekim- Teslimata kadar süreçler, Evlilik öncesi gün, Düğün günü sorunları, Düğün sonrası Günü Sorunları. Stüdyo aydınlatması, Pozlama, Hazırlık, Töreni çekme, Detay çekimleri, Grup çekimleri, Portre oturumu, Resepsiyon çekimleri, Doğal ışığı yapay ışıkla birleştirme uygulama – Serhan SERTER – Nesrullah Çakıral – 16 Saat

STOK FOTOĞRAFÇILIĞI MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Stok fotoğrafçılığına giriş, RF ve RM, Microstock doğuşu ve “iStock by Getty Images” genel bilgi, Stok fotoğrafı çekilirken dikkat edilecekler, Home Ofis – Home Studio, gerekli minimum ekipman, Stok örnekler, Ürün, Exclusive olmak y a da bir çok stok sitesi ile çalışmak, Konu seçimi – Özgür DONMAZ – 16 Saat

MİMARİ FOTOĞRAFÇILIK MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Ticari Gayrimenkuller ve mekan çekimleri, ekipman, e im ve kaydırma objektifleri, Işıklandırma tekniklerini, kompozisyon, dijital iş akışı, rötuşlama, planlama, ürün teslimi – Özer KANBUROĞLU-16 Saat

TEORİK MODÜL VE EĞİTİM PROGRAMI
* Sanat Tarihi: Rönesans, Barok, Rokoko, Neoklasizm, Romantizm, Realizm, İzlenimciler, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Futurizm, Dadaizm, Neoplastizm, Sürrealizm, Pop Art ve fotoğrafta etkileri – Kemal Tekin – 6 Saat
* Görsel Algı ve Görsel Estetik – Seyfi ARSLAN – 2 Saat
* Sunum teknikleri – Erol ÖZER – 2 Saat

* Fotoğraf, yaratıcılık ve sanat: Fotoğraf nedir? Doğrudan fotoğrafın tanımı ve çeşitleri, Fotoğraf görsel bir dil midir? Yoksa bir kod sistemi midir? Yaratıcılık nedir? Sanat Fotoğrafı nedir? – Orhan ALPTÜRK – Ali Rıza DEMİR -16 Saat
Fotoğrafta etik ve etik sorunlar- Abdulla SERT -2 Saat

PHOTOSHOP EĞİTİM PROGRAMI
Photoshop Giriş, Photoshop Araçları (Tool), Rötuş Araçlarının Kullanımı, Menülerin Kullanımı, Layer Mantığı, Blending Options Image menü, Filter Menüsü, Select (Seçim) Menusu, View Menü, 3 Boyut, Eylemler – İlhan MARAŞLI – Turan SEZER – 36 Saat

TEKNİK MODÜL EĞİTİM PROGRAMI
Fotoğraf makinaları, objektifler, objektif çeşitleri, filtreler, flaşlar – Hayrettin KIRDI – 6 Saat
Makine, objektif, filtre ve flaş uygulamaları – Hayrettin KIRDI – 2 Saat
Diyafram öncelikli çekim ve net alan derinliği, net alan derinliğini kontrol eden faktörler, Enstantane öncelikli çekim, Manüel çekim, diğer çekim modları, ISO, beyaz ayarı – Erol ÖZER – 6 Saat
Pozlandırma ve Çekim modları uygulamaları (çekim gezisi) – Erol ÖZER – 6 Saat
Işık ve Işığın etkin kullanımı – Mevlüt ÖZALP – 4 Saat
Işık uygulamaları (çekim gezisi) – Mevlüt ÖZALP – 4 Saat
Kompozisyon: biçimsel ve içeriksel kompozisyon ögeleri – Mevlüt ÖZALP – 4 Saat
Kompozisyon uygulamaları – Mevlüt ÖZALP- 2 Saat
Panning, uzun pozlama, time-lapse, gece manzarası, panoramik çekim, silüet – Erol ÖZER -2 Saat
Çekim uygulamaları (çekim gezisi) – Erol ÖZER – 4 Saat
Işıkla boyama, high key-low key, HOR, zoom in- zoom out, hız ve hareket izlenimi, üst üste çekim, flaş kullanımı – Turan SEZER – 2 Saat
Çekim uygulamaları (çekim gezisi) – Turan SEZER – 4 Saat
Bir fotoğrafı niyet, amaç, planlama ve sonuç olarak değerIendirmek. – Seyfi ARSLAN -2 Saat

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI
TFSF onaylı temel fotoğraf eğitim sertifikası sahibi olan ya da MFD Eğitim Komisyonuna sunulan fotoğraf portfolyosu onaylanan adaylar katılabilir.
Proje ödevi
Kursiyer ve danışmanın seçtiği ve MFD eğitim komisyonunun onayladığı konuda yapılır. Proje konusuna uygun en az 20 özgün fotoğraf ve ilgili sunum belgelerini içerir. Proje eğitim sonunda MFD eğitim komisyonunun belirleyeceği jüri ve MFD üyelerine sunulur. Jürinin onayı ile kabul edilir.
Bitirme koşulları
Belirlenmiş eğitim ücretini ödeyen, katılması gereken derslerde %20 den fazla devamsızlık yapmamış olan ve eğitim programının öngördüğü derslerini ve projesini başarıyla tamamlamış olan kursiyerler programdan mezun olurlar.

** Palmiye Mah. 1207 Sok. No:16 Yenişehir / MERSİN

mfdyonetim@gmail.com mfdpostasi@gmail.com

Tlf. (324) 328 75 61 www.mfd.org.tr

Biyografik Bilgi

scroll to top