,

AHMET ŞERİF – 16. BL.

Pamuğun-Çocuğu-Mersin-8-1.jpg

GEZGİNLER GÖZÜYLE MERSİN 11. KISIM

Ahmet Şerif (1883 – 1927)
Mersin’e gelip bilgi veren Tanin Gazetesi yazarı Ahmet Şerif unutulmamalı. Osmanlıca Arap harfleriyle iki ciltte basılan gezi notlarında Ahmet Şerif bölge hakkında önemli bilgiler aktarıyor bizlere. (Anadolu’da Tanin – 1 Gezi. Haz. Mehmet Çetin Börekçi. Kavram Yayınları, 1977 ve TTK Yayını, 1999).

Mersin

1880’lerde fotoğrafçı Félix Bonfils tarafından çekilen Mersin’in ilk fotoğraflarından.(Günümüzde Ulucami ve çevresi). Ali Merzeci arşivi

Ahmet Şerif, 1 Ocak 1910 günü gemi ile Mersin iskelesinden kente çıkışını şöyle anlatıyor:

“…Vapura gelen karayağız, tuhaf bir şekilde Arapça konuşan kayıkçılar bir çekirge kadar çevik, kayıktan kayığa sıçrıyor vapurun merdivenlerine, halatlarına sarılarak yukarı çıkıyorlardı.”

“…Mersin’e çıktığımda bizim o kadar alışık olmadığımız bir hayatın başlamakta olduğunu anladım.”

“…Kalabalık sokaklarda çeşitli şekil ve kıyafette, birbirine benzemeyen lisanlarla konuşan örnekler görülüyordu.”

“…Trenin geçtiği arazide boş bir karış toprak görülmüyor.”

Mersin 2

Sahilden Mersin Genel Görünüşü

“…Mersin Adana’dan çok Suriye’ye, Beyrut’a ait bir şehirdir. Burada hayatla ilgili çalışmalar artar. İnsanların daha çok uğraştıkları, hayatı kazanmak için daha çok koşuşturdukları gözlenir.”

“…Fakat bu çalışmalar asıl Mersin’in değildir. Oradaki yabancıların birçok seneler önce beş parasız gelip, bugün zengin olan adamların hareketidir.”

“…Mersin’in ilerlemesi, ne halkın isteği, ne de hükümetin çalışması ve teşviki ile meydana gelmiş değildir. Aksine bu ilerleme ortamın izniyle tabii bir şekilde meydana gelmiştir. Ve hep yabancıların lehine, yerlilerin aleyhinedir; dışarıdan gelenler kazandıkça, yerliler ve hak sahibi olanlar kaybetmiş ve Mersin, Mersinlilerin zararına
ilerlemiştir.”

1841 Adana Vilayet Salnamesinde de birkaç hanelik balıkçı köyü olduğu yazılıdır. (Salname: Osmanlı döneminde devletin vilayetlerinde yaşanan yıllık olayları göstermek amacıyla hazırlatılan yıllık rapor / almanak.)

Biyografik Bilgi

scroll to top