,

ANKARA’DA MERSİNLİLER BULUŞMASI – Mehmet KAYADELEN

MEYAD-01.jpg
Musa Eroğlu, Mersinliler Yılsonu Buluşması konserinde

Musa Eroğlu, Mersinliler Yılsonu Buluşması konserinde

Ankara’daki Mersin Kültür ve Yardımlaşma Derneği (MEYAD) Yönetim Kurulunca düzenlenen “Mersinliler Yılsonu Buluşması”, 19 Aralık 2015 gecesi Ankara Konağı’nda gerçekleştirildi.
Programında Dernek Başkanı ile Burhanettin Kocamaz’ın konuşmaları, ilimizde doğmuş iki ünlü sanatçı, Musa Eroğlu (Mut) ile Erdal Güney (Anamur) konserleri ve halk oyunları gösterisinin yer aldığı “Buluşma”ya ilimiz milletvekilleri Oktay Öztürk ve Baki Şimşek ile Büyükşehir, Tarsus, Mut ve Bozyazı belediye başkanları da katıldı; milletvekilleri Lütfi Elvan, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu mesaj gönderdi.
Yılsonu Buluşmasına katılım yüksekti. Konserler nefes kesti. Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi hoş idi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın geceye adeta damgasını vuran konuşmasından derlediğim bazı notlar ise şöyle:
Mersin’in diğer illerden daha fazla sıkıntıları var. Örneğin, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına karşın hak ettiği ilgiyi görememektedir. İllerde toplanan vergilerin büyüklüğü sıralamasında 6. olmasına karşın, Genel Bütçeden aldığı payda 21. sıradadır. Sorunların hepsini yerel yönetimler çözemez. Mersin’in sıkıntılarının diğer illerden daha fazla olmasının en önemli nedeni Mersinlilerin, ilin sorunlarının çözülebilmesi için bir araya gelip bir güç oluşturmamaları, lobi faaliyetlerinde yetersiz kalmalarıdır. Maalesef Türkiye’de, ağlamayan çocuğa meme verilmez. Onun için, söz konusu Mersin olunca, hangi düşünceden olursa olsun, her Mersinlinin, Mersin ortak paydasında buluşması, Mersin’in sorunlarının çözülmesine katkıda bulunması gerekir. MEYAD 21 yaşında ama şimdiye kadar bu konuda yeterince başarılı olamamış. Aslında, bütün ilçelerin birer derneği olmalı ve MEYAD bu dernekleri kapsayan bir çatı örgütü işlevi görmeli. Bugünkü buluşma, güçleri birleştirmek amacıyla atılacak adımlar için, bir başlangıç olsun… Mersin Tulumba Mevkiindeki köprü yıkılıp 2016 Ocak ayı sonuna kadar yeni kavşak hizmete sunulacak… Mersin çöpünden elektrik üreten 4 MW kurulu gücündeki bir tesis işletmeye alındı. Bu tesisin kurulu kapasitesi 2016 yılı sonuna kadar 10 MW’a çıkarılacak… Ankara’da hasta yakınlarının misafir edilmesine yönelik bir merkez oluşturmak isteniyor. Ankara’da işi olan Mersinliler de bu merkezde kalabilecek. Bu merkezde MEYAD’ın bir irtibat bürosu da olmalı. Bu amaca yönelik bir bina aranıyor.

Erdal Güney, Mersinliler Yılsonu Buluşması konserinde

Erdal Güney, Mersinliler Yılsonu Buluşması konserinde

MEYAD 1994 yılında kuruldu. Temel kuruluş amaçlarından biri, Ankara’daki Mersinlilerin tanışmasını ve dayanışmasını sağlamaya, sosyal ve kültürel etkinliklerle sıla özlemini hafifletmeye; diğeri de, doğup büyüdükleri topraklara vefa borcunu ödemek adına Mersin’in sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışmak. Birinci amacına yönelik çabaların zaman zaman parladığı, zaman zaman söndüğü söylenebilir. Ancak ne yazık ki, ne MEYAD’ın ne de MEYAD’dan önce aynı amaçlarla kurulmuş olup 2002 yılında MEYAD ile birleşen İçel Kültür ve Dayanışma Derneğinin, ikinci amaca yönelik kayda değer katkıları olabilmiştir. Bu başarısızlıkta, Dernek yönetimlerinin zaafından çok, etkin olabilecek özel/tüzel kişilerin kayıtsızlığı/duyarsızlığı belirleyici olmuştur, denebilir. Oysa Ankara’da yaşayıp siyaset, bilim, bürokrasi, medya, sanat, spor, sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda yetkin olan, etkin konumlarda bulunan, Mersin için bir şeyler yapma arzusunu taşıyan kişiler olduğu, bunların katkısının alınma yollarının mutlaka bulunması gerektiği, hep konuşulmuştur.
Bu anlamda Başkan Kocamaz’ın bazı ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri ile Ankara’daki Mersinlilerin bir toplantısına katılıp güçlerin birleştirilmesi konusunda anlamlı bir perspektifte MEYAD’ı işbirliğine davet etmesi, Mersin adına hayli önemsenmesi gereken bir durumdur.
Başkan Kocamaz’ın tutumunu daha da önemli kılan şu hususu da belirtmeden geçmemek gerekir: Mensubu oldukları siyasi partilerin görüşleri esas alındığında, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanının dünya görüşüne yakın, Kocamaz’ın dünya görüşüne uzak görüşlere sahip olan MEYAD yöneticilerine, önceki Başkan yıllarca randevu bile vermemişti.
Umarız, farklı etnik ve dini aidiyetlerine aldırmaksızın bir arada sorunsuz yaşamayı becerebilen Mersinliler için 19 Aralık 2015 gecesi, farklı dünya görüşlerine aldırmaksızın üzerinde uzlaşılmış ilkeler çerçevesinde işbirliği yapabilme becerisini göstermeleri açısından gerçekten bir başlangıç oluşturur.
Gerçekleşmesine başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, bazı ilçe belediyeleri ile birkaç kişinin çeşitli biçimlerde katkıda bulundukları “Mersinliler Yılsonu Buluşması”nın pek çok katılımcı açısından olduğu gibi benim açımdan da en “tatlı” sürprizi, Anamur Belediyesinin ikramı olan, varlığından ilk kez haberdar olduğum ve tattığım samsıra * idi.

* Kavrulmuş susam ve yer fıstığı ile pekmez ve şekeri karıştırıp koyulaşıncaya kadar birlikte pişirerek yapılan bir tatlı. 

Maden mühendisi. Ankara’da yaşıyor. Mesleki örgütlerde etkin görevler üstlendi. Çeşitli konularda yayımlanmış yazıları var.

scroll to top