,

AYDIN SEVİM KİMDİR

Aydin-Sevim.jpg

Aydın Sevim: 1959 yılında Mersin’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Özel İçel Koleji’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi, Tarsus Yabancı Diller Yüksek Okulu, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Daha sonra iki yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümüne devam etti. Anadolu Üniversitesi, Kültürel Miras ve Turizm bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Erzincan’da tamamladı. Teknik ressam, mimari maket modelciliği yaparak iş hayatına atıldı. Bir müddet denizcilik sektöründe çalıştı. Ressam İlhan Çevik ve Ertürk Boyancı’dan resim dersleri alarak sanat ve resim alanında kendini geliştirdi. Çeşitli sertifikalar alarak ilgi alanını genişletti. Ayrıca Mersin kent arşivi ile ilgili resim, belge ve fotoğraf gibi malzemelerin koleksiyonunu yaparak görsel arşivini zenginleştirdi. Emekli olduktan sonra, Yerel Tarih Grubu, Mersin Kent Tarihi ve Kültürel Miras üzerine araştırmalar yapmaya devam etmektedir. 2022 Yılı başlarında “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”nün ikincisini almıştır.
Kitapları :
“Nasreddin Hoca” Çocuk Kitabı 2017

“Karaali ile Akkız” Çocuk Kitabı 2017

“4 Element” Kilikya’nın 4 unsuru 2017.

“Toros Dağları” 4 yabancı gezginin yöredeki kolera ve sıtma gibi salgın hastalıklar ve Toros Dağları ile ilgili aktardıklarını içerir.2017

“Mersin Tarihinin Panoraması ve Mersin Haberleri” Geçmişten 12 Eylül Askeri darbesine kadar geçen dönemde Mersin hakkında yazılan ulusal haberler. 2018

“Kilikya Gezginleri ve İçel Gezi Notları” Antik dönemden 20. Yüzyılın başına kadar yöreyi ziyaret eden geçen gezginlere ait bir çalışmadır. 2019

“Geçmişten Günümüze Mersin’de Posta ve Haberleşme” Mersin’in posta ve basılı görsel tarihine ışık tutan, pul, posta kartları ve kartpostallara ait bir çalışmadır. 2020

“Mersin Yer Adları Rehberi” Osmanlı’dan Günümüze kadar İçel ilinde bulunan mezra, köy, kasaba ve kutsal mekânlar gibi yerleşim yerlerinin adlarına dair bir çalışmadır. 2021

Yayına hazır olan kitapları
——————————————————
“Mersin Limanı ve İçel Liman Kentleri” 1999
“Murt ile Zefir” 2017
“Mersin Sinema Günlükleri” 2018
“Entarisi Ala Benziyor” Yetişkin Mizah 2018
“Kilikya’nın Laneti (Eyyam-ı Bahur)” 2019
“Mersin’in Efsane Yaylası Gözne” 2020
“Mersin’de Din ve İnanç Kültürü” 2020
“Mısırlı İbrahim Paşa” 2020
“Mersin Dimyat Arası” 2021

Biyografik Bilgi

scroll to top