,

BİR AĞIT VE HİKAYESİ – Doğan ATLAY

Agt.jpg

Geçen gün bakkaldan aldığımız ekmeğin dışında sarılan bir kitap sayfası idi. Dikkatimi çekti, baktım, Narlıkuyu civarından bir manzara resmi olduğunu görünce hemen gidip bakkaldan kitabın geri kalan sayfalarını aldım. Ne yazık ki 38. sayfadan 158. sayfaya kadar kalmış. İçel İlini her yönüyle tanıtmağa çalışan bir kitapmış. Kalan sayfalar arasında Tarsuslu Molla Kerim ağıtını gördüm. Tarsuslu olduğu için P.T.T. Müdürümüz Sayın Hidayet Şimşek’ten sordum, o da aynı ağıtı verdi. ” Kurtuluş Savaşında İçel (*1)”  ve Kasım Eren’in “Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi ” adlı  kitaplardan yararlanarak ağıtın hikayesini ağıtla beraber veriyorum.

Belindeki filik kuşak
Sarar dolayı dolayı
Molla Kerim’i vurmuşlar
Kana bulayı bulayı

Evimizin önü yonca
Yonca çıkmış diz boyunca
Çeteler harbetmek (*2) diyor
Molla Kerim olmayınca

Adana’dan bir yel esti
Yenice’yi düşman bastı
Ayan olsun Sinan Paşa
Molla Kerim esir düştü

Yol üstünde ağaca mezar
Yelin eser kumun kazar
Öldürmüşler seni oğul
Bak kır atın gemsiz gezer

Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
Neye çekip vuramadın
Elin kolun bağlı mıydı

Firezden yastık etmişler
Üstüne beylik örtmüşler
Garip miydin Molla Kerim
Yol üstüne uzatmışlar

Çataltepe’nin arası
Azgın yiğidin yarası
Çatlayıpta ölmemiş mi
Molla Kerim’in anası

26 Temmuz 1920 günü Mersin’e gelmek için Adana’dan hareket eden Fransız kuvvetlerini yolda durdurmak emri alan ÇELİKTAŞ  Müfrezesi Komutanı Tarsuslu Molla Kerim, Kamberhöyüğü deresinde düşmanla karşılaşır. 4 Tabur, 6 süvari bölüğü, 3 batarya topa karşı 370 mevcutlu Çeliktaş Müfrezesi kahramanca savaşarak (sağ kalanlar) esir düşerler. Esirlerden 36 sını bir, 24 ünü bir olmak üzere 60 kişiyi bağlayıp orada kurşuna dizerler. Molla Kerim’i teşhis edip ayırırlarsa da Baç köprüsüne geldiklerinde köprü üzerinde şehit edip cesedini Berdan çayına atarlar.
Bu ağıtı Molla Kerim’in anasının yaktığı söylenir.
Bu yazı  “Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı” olan “İÇEL KÜLTÜRÜ”  Eylül 1994  – 35. Sayısından alınmıştır.
(*1) bu sitede “Kurtuluş Savaşında İçel”‘isimli kitabın tamamı yayınlanmaktadır.
(*2) Harpetmek : Harp etmeyiz

Biyografik Bilgi

scroll to top