,

DİKİLİTAŞ SÖYLENCESİ – Arşt. Şahin ÖZKAN

dklts.jpg

 Bu taş, Bekirde Köyü’nün hemen güneyinde eski soda yolu üzerinde, portakal bahçeleri içindedir. Bu taş eskiden Soli’den Tarsus’a giden Roma yolu üzerindeydi.  Tabanı tamamen kayasay üzerine oturmuş ya da oturtulmuştur. 6 m.’den yüksek olan bu taşın üzerinde yazı ya da resim yoktur.Bekir Uluğ, bu taşın sebepsiz dikilmiş olamayacağını ve mutlaka bir kitabenin de bulunması gerektiği kanısındadır.
Tevrat’a göre, İbraniler büyük olayların geçtiği yerlere böyle taşlar dikerlermiş. Bazen de bu tür taşlar iki ülke sınırını belirtmek için dikildiği gibi, bir mezarı belirtmek için de dikilebilirmiş. İ.Ö. 696 yılında Yunanlıları yenen Asur Kralı Sanharib bu zaferinden dolayı bu günkü Karaduvar  beldesinin yerinde ya da civarında bulunan Anchial (Anchiale) şehri yakınında kendi heykelini taşıyan muazzam bir anıt diktirmiştir. İhtimal ki bu anıttan kalanlar Dikilitaş olabilir. Bu taşın eskiden üzerinin mermerle kaplı olduğu ve üzerinde “Ey yolcu ye, iç gerisine karışma” anlamında bir kitabe varmış, sonradan tahrip edilmiş. Bu iki seçenekten birini kabul etmelimiyiz. Bu Dikilitaş ya Eski Roma yolu üzerinde bir sınır taşı ya da Sanharib’in abidesi.  Abideyle hiç bir tarihi, bilimsel bağlantısı olmayan ve halk tarafından çok iyi bilinen bir söylencesi vardır:   Biri Tarsus’da diğeri Silifke’de olan iki kavim kan davasını kaldırmak için karar alırlar. “Kendi aramızda kız alıp verelim” derler. Silifke’li bir ailenin kızını, Tarsus’lu bir ailenin oğluna bitirirler. Tarsus’lu aile bir bayram günü oğullarına “Silifke’ye git nişanlını gör, hediyesini götür ve üç gün kal sonra gel” derler.  Genç delikanlı hediyesini alır gider, 15 gün olur geri gelmez, aslında oğlan kız evinde ölmüştür. Olaydan sonra kızın babası çok korkar, kan davası yeniden başlar diye… Fakat bir süre sonra kızın babası nasıl olsa duyulacak diye, kendisi olayı anlatmak üzere yola çıkar ve Dikilitaş’ın olduğu yerde karşılaşırlar. Kızın babası olayı anlatır. Delikanlının babası olaya inanır ve şöyle der: “160 yaşında bir oğlum vardı sakalı ham traş, bileydim bu dünyada ölüm olduğunu koymazdım taş üstünde taş” der ve orada bulunan taşı hızla kaldırır. O taş öylece kalır. Söylenceye göre o taş bu Dikilitaş’tır. Dikilitaş Efsanesi – Araştırmacı Şahin ÖZKAN

Öğretmen. Mitoloji konusunda bir çok makalesi var, Belgesel araştırmacısı. Amatör olarak gezi rehberliği yapıyor.

scroll to top