,

ESKİ HÜKÜMET KONAĞI – Sevil ERÇİN

Mersin-Hükümet-Konağı.jpg

Mersin Hükümet - Vilayet - Konağı

Sevil ERÇİN , Arkeolog – Sanat Tarihçisi
1901 yılının sonunda inşaatı biten bina, Mısır’dan gelen 30 bin kesme taş ile inşa edilmiştir. Mimarının kim olduğu bilinmemektedir. Yapıldığı yıllarda Mutasarrıflık, Adliye, Maliye, Ziraat Bankası ve diğer devlet daireleri bu bina içerisinde toplu halde bulunuyordu (1)
1901 den 1986 ya kadar 85 yıl Mersinle Hükümet Konağı olarak hizmet veren bu bina, bugün Sağlık Ocağı olarak kullanılmaktadır.
Bina, Uray Caddesinde geniş bir bahçe içinde yer alır. Bahçe duvarı yerine, demir parmaklıklarla çevrilidir. Bahçede ufak bir havuz ve kamelya bulunmaktadır. İki katlı olan binanın dışa çıkıntılı olan ön giriş cephesi diğer cephelere göre daha gösterişlidir. Asıl giriş kapısının karşısında diğer (halkın kullanması için) giriş kapısı yer alır, ön girişe göre oldukça sadedir. Ön kapıda üç basamakla giriş platformuna ulaşılır. Dört mermer sütunun taşıdığı balkon kapının üzerindedir. Balkon kenarları ve pencere altları yonca şeklindeki süslemelerle çevrilidir Cephede üçgen çatı yer almaktadır, üçgenin içinde bir büyük ve iki küçük madalyon bulunur. Madalyonda büyük bir olasılıkla yapının inşa edildiği tarihte padişah olan II. Abdülhamit’in tuğrası yer almaktaydı. (2) Bugün bu tuğranın yerinde Atatürk, ayyıldız ve bir asker figürü yer almıştır. Üçgen çatının altında silme ve süslemeler vardır. Giriş, ana kapı ve yanındaki iki küçük kapı iledir. Dökme demirden süslü olarak yapılan bu kapılar orijinal kalmış kısımdır. Mermerden olan 4 sütun yarıya kadar yivli yapılmıştır. Başlıkları kompozittir.
Ön cephede (aft ve üst katta) 24 pencere vardır. Dikdörtgen şeklinde olan pencere;erin üstü perde kemerlerle süslüdür.
Binaya girip koridordan geçtikten sonra üst kata çıkan merdivenlerle karşılaşılır. Ara sahanlıktan sonra merdiven iki kola ayrılır, demir parmaklıkların üstü ahşap küpeştedir Daha sonra binanın açık avlu kısmı gelir. Burada üst katı taşıyan 12 tane yivli sütun avluyu süslemektedir. Alt katta bulunan 20 odaya buradan geçilmektedir. Arka giriş kapatılarak buradaki oda sayısı 21’e çıkmıştır. Odalar genellikle bir veya iki pencere ile aydınlatılmaktadır. Oldukça sade olan bu odalarda ocak veya süsleme yoktur. Üst kat, alt katın aynısıdır Burada da 20 oda ve çatı katına çıkış sağlayan oda ve tuvalet mevcuttur. Oda kapıları ahşaptır ve taş söveleriyle dikkati çekmektedir. Yan cephelerde (alt, üst) 14 pencere vardır. Binanın arka cephesinde yer alan diğer kapı özentisizdir. Yuvarlak bir kemer içindedir. Odaların üzerini kapatan çatı beşiktir. Kiremitler Marsilya kiremitidir. Çatı parapetleri süslüdür
Bina onarımlar sonucu orijinalliğini günden güne kaybetmektedir. O devirde yapılan Hükümet Konaklarında genellikle Neo-klasik bir üslup görülürken bu bina eklektik yapısı ile dikkati çeker(3)
1 – Şinasi DEVELİ, Mersin 1990 s. 69
2 – Mersin Evleri, Kültür Bakanlığı, 1995 Ankara
3 – Mersin Evleri s. 30
İÇEL SANAT KULÜBÜ Aylık Bülteni 45. Sayısından alınmıştır.
Söz konusu binaya ilişkin başka bir yazı için bu satırı tıklayınız………………

Biyografik Bilgi

scroll to top