,

İÇEL REHBERİ — BÖLÜM 7 – (REKLAMLAR – SON )

Re.jpg

İÇEL REHBERİ — FUAD AKBAŞ – SAİT UĞUR

(“yumuktepe.com” notu :  Kitabın son sayfasında reklamlar var. Kitabın maliyetinin karşılanması için katkı koyan tüm kişileri saygı ve minnetle anıyorum. Bu kitap biraz da onların sayılacağı için reklam verenleri bende buraya koymak istedim. Ayrıca ülkemizde işletmelerin  babadan oğula geçebildikleri ancak toruna geçebilenlerin parmakla sayılacak kadar az oldukları gerçeğine de bir örnek. Zira aşağıda göreceğiniz firmaların hemen hiçbirisi yok. Bu konu kurumsal bakış, analitik çözüm eksikliğimizi, başarılı işletmeciliği tesadüflere veya deli gibi çalışmaya yoran, bilgiyi dışlayan anlayışımızı ortaya koyuyor. Dikkatle  inceleyenler bu bölümde çok önemli ipuçları bulacaklardır)

Kitabın başından (birinci bölümden) başlamak için bu satırı tıklayınız.

———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
TÜRKİYE YAĞ VE MAMULATI SANAYİİ LTD. ŞİRKETİ   TURYAĞ FABRİKASI
Türkiye Ziraat Bankasının Mersin’deki Fabrikasını isticar eden Şirket fabrikayı çalıştırmakta ve çiğit yağından sabun imal etmektedir.
Senede 12-15 bin ton pamuk  tohumu işlemektedir.
Şirketin İzmir’de de TURAN adında muazzam bir fabrikası vardır Bu fabrika yağ ve sabun sanayiinde Türkiye’de mühim bir mevki  almıştır.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET BUĞDAYCI  

Tecimevi Tesis Tarihi 1926
Telgraf adresi ; Buğdaycı          Posta kutusu : N. 50
Telefon No.       :   188                Sicil ticaret   :  N. 52
Zeytin, Zeytin yağ, sabun, yer fıstığı  ve  bilûmum Kantariye  malzemesi
Memleketimizin en eski müesseselerinden olan bu müessesede almak istediğiniz kantariye malzemesinin en fevkalâdesini, en temizini ve en ucuzunu BULURSUNUZ
Bir Tecrübe Bunu İspat Eder   MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-

Hilmi Çelik
TECİMEVİ
AZAK ZADELER HANI
Sicil Ticaret No. :   1427            Telgraf Adresi :   ÇELİK
Posta : Kutusu   No.    25
Çay, çuval, kanaviçe, kimyevî gübre, sade ve zeytin yağları ve bilûmum tüccarı       e m t e a       satışları MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
Mustafa Gandur
İthalat-ihracat
Uray Caddesi – Mersin
………………
Mehmet, Sabahattin Akdoğan ve ortakları Komandit Şirketi
ithalât – İhracat – Kantariye ve  Komisyon
Ruhsatname No.    1685             Telgraf adresi :  Akdoğan
POSTA   KUTUSU : 33              URAY CADDESİ N: 59 MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ÇİFTÇİ KARDEŞLER TÜRK LTD.ŞTİ.
Tamamen Ödenmiş Sermayesi  …………..
Merkezi  : Mersin  Uray Caddesi
Telgraf adresi :  Çiftçiler Exporter
Telefon : 86    P. K. N. : 9
Şubeleri : Bahçe Kapı Anadolu Han no. 5-6 İstanbul
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-

WİLLİAM H.RİKARDS
Tüccar ve Kereste Fabrikası             GÜMRÜK MEYDANI-MERSİN
…………………
SAİT AKINCI VE SAİT DORMEN Sabık Sait Arif ve Sait Ömer
Sicil   Ticaret   No. : 5 Posta Kutusu  No. : 96
Telgraf : SAİDLER                 Telefon : 40
Azak Zade Han No. 65 (1-2)
Fort Otomobilleri Resmi acentalığı İthalat – İhracat
İstanbul — Galata Bozkurt General Han 4—8 Ankara — Yenişehir Selanik caddesi P. K. No. 1025 Adana — Şehir  İstasyon   caddesi   No.    9-11-17
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ZEKİ BİLMEN VE MEHMET AKİL
İthalat – ihracat
İhracat Ruhsatnamesi No. 1387  Telgraf   adresi  :       BİLMEN
Sicilli Ticaret : 1077 Kod.   Bentley’s 30 P.K.No.39 MERSİN
………………
Mustafa Gazioğlu Tecimevi
İthalat-İhracat ve Bilumum İnşaat Malzemesi ve Kantariye İşleri
Mersin’in En Eski ve En Doğu Çalışan Ticaret Evidir
Telgraf Adresi . Mersin Gazioğiu
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
GÜVEN SİGORTA Sosyetesi
Sümerbank ve Emlak Eytam  Bankalarının   kurumudur
Hayat    Yangın    Nakliya    Tayyare
Otomobil    Sirkat    Cam
Ferdi ve kolektif ve sair kaza  sigortaları
GÜVEN   :   Sebebi her  ne olursa olsun bilâ kayt ve    şart    bütün    ölümleri     sigorta     eder.
GÜVEN : Tam Türk Sigorta Şirketidir
Mümessili: Vasfi ORGUN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
VİTAL – STRUMZA
İthalat – İhracat
Mersin : Telgraf STRUMZA     Posta Kutusu : 169
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
FUAT ŞAŞATİ  VAPUR ACENTALIĞI
Telgraf Ad : ŞAŞATİ
Telefon    :   46
Mersin
…………….
POL ŞAŞATİ
Azak Zade Han No. 12 Cod. Bently’s
Sicil Ticaret No.   1433
Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SALAH GANDUR İTHALAT-İHRACAT

TLG ADR : Salah GANDUR  Posta   Kutusu :   115
Sicil Ticaret N. 1424
Uray Caddesi – M E RSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
EMEK TİCARET NAKLİYAT VE KOMİSYON MÜESSESESİ
Hulusi Emek – Şakir Tunç  Merkezi : MERSİN
Posta  Kutusu : 201    Telefon No. 24
Halk   Sigorta  Türk   Anonim   Şirketi   Mersin ve Havalisi Umumî Acentası
İSKENDERUN ACANTASI
Güzel  İzmir nakliyatı  umumiye  Ambarı Acentası  Nakliyat — Gümrük — İthalât —   İhracat ve Transit muamelâtı
Acenta,  komisyon temsil ve ekspertiz işlerile iştiğal eder.  TÜRKİYENİN BÜYÜK ŞEHİR VE KASABALARINDA MÜMESSİL VE MUHABİRLERİ VARDIR.
ŞEBELERİ:
istanbul : Emekambarı Sirkeci , Yalıköşkü caddesi  Mühürdar zade Han altı N 30—Telg.   Emekambar -Telefon  : 20144
İskenderun : Belediye karşısı No. 32— Telg. EMEK İskenderun— P.K. No. 131— Telefon No.  160
İzmir : Emek nakliyat şirketi Gazi Bulvar No,    20 — Telg. EMEK — P.K. No. :   121 — Telefon : 4217
Adana    :    EMEK   müessesesi Borsa civarı Özler caddesi so. 35 No.26— Telg. Emekambar-
P K    114  Telef.   1317
Ceyhan  :   EMEK    Komisyon evi      Cumhuriyet      Hanı No.  : 9
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
FAHRİ UYGURMEN VE İSMAİL AĞAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ
İTHALAT  – İHRACAT – KOMİSYON – ACENTALIK – TRANSİT İŞLERİ
Telgraf Adresi : AĞAR                 Posta   Kutusu N. 125
Telefon No. 111                         Sicilli T.N. 1422
İhracat Ruhsatnamesi No. 1962
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SİLİFKE TİCARETHANESİ
İçeli’in en büyük toptancı hurdavat, kırtasiye ve cam eşya ticarethanesidir.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET  TEVFİK  ALİ SAFA
İTHALAT-İHRACAT
İHRACAT RU.N.432
Sicil ticaret n. 82     Telgraf : SAFA  Posta k. 135    Telefon N. 16 MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
AMERİKAN LİSESİ
American College
TARSUS
Kuruluşu : 1888
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
TARSUS PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ              KURULUŞU : 1940
Telefon : 57     Telgraf : Tarsus Pamuk Kooperatifi
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KARDEŞLER TİCARETHANESİ  SABRİ PODA
Sicil Ticaret No.   399     Telg. Kardeşler Ticarethanesi           Tesis Tarihi :  1924
Kara,   Deniz Nakliyatı  ve Gümrük muamelâtı, transit işleri, her nevî  dahilî muamelât
ALIM-SATIM     Mersin : Azak  Han No. 9
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
P.SELVELLİ VE OĞULLARI

Filips radyoları ve ampulleri
Dakik Cep ve Kol saatleri – son moda avizeler – Elektrik malzemesi ve saire
Mersin    –    P. K. N. 130 .   Uray caddesi
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ÜLGENLER ITRİYAT MAĞAZASI

MEMLEKETİMİZİN EN ŞIK VE ZARİF YEGANE İTRİYAT MAĞAZASIDIR.
Bilûmum sıhhî levazım, yerli, Avrupa Itriyatları   mevcuttur
Gayet ucuz fiyatla
ÜLGEN Kolonyaları      ÜLGEN saç  eksirleri
ÜLGEN tırnak cilaları     ÜLGEN briyantinleri
ÜLGEN kremleri    ÜLGEN talk pndraları
TÜRKİYEDE ÇOK RAĞBET KAZANMIŞTIR.
BİR KERRE TECRÜBE KAFİDİR         ÜLGEN ITRİYATI   —     MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ABDÜLCEBBAR BUDUR
Sebze, meyve. ticareti  ve komisyon MERSİN
Telgraf : PORTAKALCI –MERSİN
Memleket dahilî  bilûmum  meyve ve sebze ihracatı  yapar
…………….
DENİZİŞ VAPUR ACENTALIĞI
FAHRİ UYHURMEN VE İSMAİL AGAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Telgraf Adresi:   DENİZİŞ         P. K.   125
Uray Caddesi – MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
Bahaeddin  Küzberi ve Şürekâsı Komandit Şirketi
İthalât –  İhracat – Komisyon
İhracat Ruhsatnamesi N. 1857   Telgraf Adresi : BAHAEDDİN  Telefon No. 42
Sicilli T. No.  1265                    P.K. No.    120
Kod. Bentley’s  Comlete Phrases A. B. C. 6 cı Adt.
Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ALİ ANDIÇ
Her nevi  tuhafiye ve erkek KADIN Eşyaları  Mersin’in En Lüks mağazasıdır.
Gümrük meydanı
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET DEBBAĞ
Kantariye, Bakliyat ve kağıt işleri Ticarethanesi
Her nevî para kasaları
Mensin Eski cami sokak No. 20
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MUSTAFA ERDİŞ
B.  Mustafa Erdiş
İTHALAT – İHRACAT
Uray Caddesi – Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
İBRAHİM BELLİ
Doğrama ve Mobilya Fabrikası
Sicil no. 460     Tesis T. : 1923
İnşaat, kamyon karuseri,  mobilye, kaplama ve her nevi tahta İşleri imalâtı
Seri üzerine her   nevî   ambalaj  ve sandıklar imalâtı  Siparişler doğrudan doğruya fabrikaya yapılır
Telgraf :  ibrahim BELLİ        Kışla   cad.  Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ALİ YALÇIN VE OĞULLARI    SİLİFKE TECİMEVİ

Merkezi   :  SİLİFKE    Şubesi : TAŞUCU
Hububat, zeytunyağı, fıstık, üzüm ve    Silifke  mahsulü  okka    işleri
Telg. Ali Yalçın     SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ENİS VE CEMAL TURAN  Kollektif  Şirketi
Merkezi : Mersin Azak zade Han  N.  31-32
Telgraf  adresi : ENİS      P. K. N. 99       Telefon : 127
Şubeleri :
Tarsus Turan   Kereste Fabrikası  Telefon : 44
AFYON BAĞCI ORMANI  P.K. No. 8
MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
TOROS OTELİ
Mersin’in   sahilinde ve en güzel yerinde fevalâde   manzaralı olan  TOROS OTELİNE İNİNİZ.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
HASAN AKEL VE ORTAĞI KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Sicil No    1488
Hububat ve  manifatura    İthalât  ve  İhracat   evi
Telgraf : Hasan Akel            Kod Bentley’s
Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ŞEVKET POZCU
YOL İNŞAAT MÜTEAHHİDİ VE TİCARET İŞLERİ
YAZIHANE : Uray Cad. Güzel Palas
TECİMEVİ : Uray Cad. Hizar Fabrikası yanında
MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
PAKİŞ TECİMEVİ
SABIK İŞ TÜRK : ED. G. BETAMİNİ
Sicil ticaret No    1241                         Posta Kutusu : 107
Telgraf  Adresi : İŞTÜRK
Ticaret yeri :   Uray caddesi No.  150 – 152
Manifatura, baharat, kına, tahan ve yerli mahsulat, yerfıstığı, fındık, kurumeyve
MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
EDVAR B. DUMANİ
İthalât –İhracat              İhracat R. N.352     Tlg. adr.:   EDVAR
Sicilli T. No.    725                          P.K.N.11        Telefon  No.   153    Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
GÜMRÜK KOMİSYON EVİ FETHİ OKAN  Her nevi gümrük   ve nakliyat işleri   Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KILINÇ OĞLU KAMİL VE MAHDUMLARI
Tesis tarihi :  1923
Telgraf    adresi     :     Kâmil    KILINÇ
Sicilli  ticaret No. : 552
Demir  ve   galvanizli   su boruları ve aksamı,  tulumbalar, banyo, lavabo, soba, ev   boyaları
ve Komisyon işleri
Uray cad.  Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-

AZİZ İSVAN
İthalât  –  İhracat – Komisyon – Sigorta eksperliği ve  Millî Ressürans  T. A. Ş. Asistanlığı
İhracat Ruhsatnamesi No. 1997                 Telgraf adresi : İSVAN
Sicilli ticaret No. : 1437                                P. K. No. 172
Azak Zadeler Hanı No. 7 – Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
BURHANETTİN  HEKİMOĞLU
TECİMEVİ
Antalya Umumî Nakliyat T. A. Ş. Mersin Acantalığı, Bilumum    nakliyat,   komisyon,   gümrük
Muamelâtı  ve  ticaret mümessilliği
Telgraf  adresi :  HEKİM
P. K. No. 129    Sicilli ticaret No. 942    Telefon N. 114
Uray cad.  No. 123    Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KADRİ SABUNCU                 SABUN FABRİKASI
Telgraf adr. : SABUNCU               Telefon No : 132         Sicil Ticaret No : 530
Bilumum Muamelatı Ticariye
Kadri sabuncu sabun fabrikası mamulatını    KADRİ SABUNCU MARKALI  Sabunları   her   yerde arayınız.
Emsalinden üstündür, bir tecrübe kafidir.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
FUAT BARBUR               İthalat – İhracat
Sicil Ticaret no 906               Kısa telgraf. BARBUR                 Telefon : 105
Azakzade Han           MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-

KERESTECİ İBRAHİM DERVİŞ AKİ VE ŞERİKİ
Tlg Adr. : DERVİŞ                Telefon : 14
Bozkurt caddesi no 7-11     Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET OVACIK            Kereste Tecimevi
Adres: Bozkurt Caddesi                     Telgraf Adresi : OVACIKLI               MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
Y. HAZAN VE Y. BARUH
Kağıt ve Kantariye Tecimevi     Sicil ticaret : 655             Telgraf Ad: Kağıtçı      Posta Kutusu : 146
MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
BAHRİ  OK
KERESTE VE AMBALAJ FABRİKASI MERSİN     Telgraf : Bahri OK         Telefon   : 124
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
HASAN  AKEL
TÜCCAR VE KOMİSYONCU    MERSİN
Toptan  meyve ve sebze Ticareti       Telgraf : HALDE AKEL
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET ŞEFİK HARİRİ BİLUMUM İTHALAT – İHRACAT İŞLERİ  MERSİN
Telgraf. : HARİRİ    Posta Ku. 150         Sicil T. N.     1257      Telefon :   181           İhracat R. : 1838
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KURTULUŞ MÜESSESESİ  MERSİN
Şubeleri   :
İstanbul : Altıncı Vakıf Han dördüncü kat, Galata P. K. 1084—Telefon :  40155- 40151
İskenderun : Cumhuriyet meydanı No. 7,   Posta K. 88
Zonguldak :   Gazipaşa    Cad. Ali Bal Han – Posta K. 2 – Telefon   : 176 – 151
Çanakkale    :    İskele   civarı    Telgraf   Adr.   Merkez   ve şubeler için  :  KURTULUŞ
Mersin :   Uray caddesi No.   42        P. K. 51               Telefon : 57
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
DOÇ  GARAJI    SÜLEYMAN VE MİTAT SÖZEN KARDEŞLER
Tesis tarihi :  1929
HER TARAFA OTOBÜS SERVİSİ
Otomobil, motor,  ve Kamyon tamir  evi  – Otomobil yedek parçaları
Adres : TAKSİ  MAHALLİ — Telefon :  198
Telgraf adresi : DOÇ   GARAJI  –    Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
NAZIM MİSKAVİ
Tesis T. 1921     MERSİN              İthalat- İhracat
Kereste ve yerli ürünler
İhracat ruhsatnamesi No. 346                           Sicil T. N. 47
Telgraf Adresi :  MİSKAVİ                      Telefon : 73
Posta Kutusu  :  157  –   MERSİN
URAY CADDESİ MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
(YENİ MERSİN ) BASIMEVİ
Gazete, mecmua, kitap, defter, fatura, kartvizit, davetiye
Ve Her Türlü Baskı İŞLERİ
Yeni getirttiği  hurufatla temiz    ve ucuz    yapar.
Mücellithane   kısmında : Her türlü cilt işleri nefis bir şekilde yapılır
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
EMEK ÇİRÇİR FABRİKASI
SERMAYESİ : ………….
Hakkı Dörtlernez ve Şeriki Doktor Kâmil Tarhan
Tesis Tarihi :  1930   Kısa Tlg  EMEK           Sicil T. 168           Telefon : 39
Senelik istihsal: ……….
Muharrik kuvveti: 150
Amele   mikdarı : 24997 yıllık yevmiye
Tarsusun    en    büyük     Çirçir fabrikalarından     birisidir
TARSUS
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ÖMER RIZA TAYLAN TİCARETHANESİ
Kösele – Deri – Hırdavat  –  Tuhafiye – Belluriye – Kırtasiye   ve Saire
Toptan – Perakende
Telgraf :   SİLİFKE — RIZA TAY LAN
Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ÖMER KUNT
Manifatura ve Tuhafiye
Sicil Ticaret No 27            Kısa Tel : Ömer Kunt
Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MUSTAFA ARSLAN VE KARDEŞLER
Hububat ve Kereste Satışı
Sicil Ticaret   N.  138   Silifke / Taşucu
Kısa Telgraf : Mustafa  Arslan
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
VEYSEL OĞLU HALİT ERDEN  Manifatura ve ziraat
Sicl. T.   15  Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
RIFAT SARIBEY OĞLU   Manifatura ve bilumum kantariye – Mevaşi ve kereste işleri
Sicil  T.   13    Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SAMİ PERSENTİ
Manifatura, Tuhafiye ve Kantariye İşleri  Sicil T. 29 Kısa Telgraf : Sami Persenti
Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SABİT BALOĞLU
Manifatura Bakkaliye ve Sarraf
Sicil T.   28                      Kısa Telgraf : Sabit Baloğlu
Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
TARSUS SADIK ELİYEŞİL UN FABRİKASI İŞLETME ŞİRKETİ
Telefon : 51   Tesis T. 1942      Sicil T. 687
Senelik    istihsal  : ……………
Amele mikdarı :  16-18
Son sistem  makineler  su turbini ile çalışmaktafır.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ZİYA ERDEN    Bilûmum  Kantariye İşleri  ve Müteahhit
Kısa Telgraf :  Ziya Erden    Sicil Ticaret : 5
Silifke
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ŞÜKRÜ OĞUZ
M anifatura ve  Kantariye
Kısa Telg. Şükrü Oğuz                 Sicil Ticaret : 108
SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SAİT SADIK LEVENT    Manifatura   ve Bilûmum   Kantariye Malzemesi
Sicil Ticaret : 11                        Kısa Telgraf : Sait Sadık    SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
HASAN ESİN  MANİFATURACI – KANTARİYE
Kısa Telg.  Hasan Esin                     Sicil Ticaret : 37
SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET BORAN – SÜLEYMAN GÜRSOY
BİLUMUM DERİ VE KANTARİYE İŞLERİ
Sicil  Ticaret  : 32    Kısa Telgraf : Boran Gürsoy         SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
DURMUŞ KARADUMAN    TUHAFİYE – HURDAVA T
Sicil Ticaret No. 30        SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
İBRAHİM UYANIK       Tuhafiye, hurdavat  ve Sahibinin sesi ACENTASI
Sicil Ticaret : 4      SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET VE OĞLU OSMAN KAZHAN
ŞEKERLEME VE HELVA
Sicil Ticaret : 33       Kısa Telg. Mehmet Osman Kazhan   —  SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KERİM VE OĞLU MUSTAFA YALÇIN KAZA
Mevaşî, Debağ  ve  Av Derisi Satışları     Kısa Telgraf : YALÇIN KAZA      SİLİFKE
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ALBER AVİDOR
Sabun, Yağ ve Saire Ticarethanesi
Mersin : Posta Caddesi no 14
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
JOZEF KATONİ VE ŞUREKASI  VAPUR acantalığı
Gaz, benzin, makine yağları (SHEL) marka
Gaz, Benzin, Mazot ve Makine Yağları Bütün  Dünyaca  Tanınmıştır.
Her Yerde (SHEL) marka arayınız.
Jozef  Katoni ve Şürekası   Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
REŞAD DEMİR
Birinci Sınıf Gümrük Komisyoncusu  Mersin   Azakzade Han No.  6—8    Posta Kutusu:   202
İNTİZAM – DOĞRULUK – SÜR’AT – SUHULET Hariçten gönderilecek işler takip ve intaç edilir.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SEDAT SAHİR SEYMEN
Kağıt  – Kırtasiye –Kitap   Uray caddesi – Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MERSİN PLAJI
Yazın sıcak mevsimlerinde Mersin kasabasiyle  Adana ve Tarsus gibi civar şehirler Halkının deniz banyosu ihtiyacını  karşılayan Plaj, Mersinin sayılı eğlence  yerlerinden biridir.
Müşterilerin emrinde bulundurulan temiz banyo takımlariyle nefis yiyecek ve içeceği olan lokanta ve gazinosiyle sıcak gün ve gecelerde şehrin belli, başlı toplantı yeridir. Müşterileri ucuz ücretle Plaja götüren hususî bir arabası da vardır.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
OSMAN ERMAN VE ORTAKLARI
Eshama münkasım  Komandit  şirketi
İthalat – ihracat  ve Her Türlü Dahili Alım Satım  Adr.: Mersin Uray Caddesi  No. 62
Tel Adresi : ERMAN                    Posta Kutusu : 164
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
KAYMAKAM OĞLU HAYRİ GÜLTEKİN
Tuhafiye, manifatura, kavafiye ve bilumum Dahili alım ve satım
Gümrük Meydanı no 13 – 15   MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ÇANKAYA TİCARETHANESİ FAHRİ MERZECİ VE FAHRİ ALP

Elektrik malzemesi –  Radyo –  Telefon – Bisiklet – Yağlı boya Levazımı
Telgraf : FAHRİLER         P. K. 45  MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
FAHRİ VE SAMİ MERZECİ KARDEŞLER
Kantariye – Ambalaj levazımı –  Zirai alât edevat ve ziraî ilâçlar  – Kimyevî  gübre –  Sebze ve  meyve toptancılığı
Telgraf : FAHRİLER
P. K. 93  MERSİN
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SÜLEYMAN SEYREKBASAN    UN, BULGUR VE HİZAR İMALATHANESİ
Ticaret Sicil Numarası : 1507     MERSİN : ZEYTİNLİ BAHÇE CİVARİ   Posta Kutusu  :   177
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
RESMİ BAYRAKTAR
HER NEVİ KAĞIT İŞLERİ
Sicil  Ticaret Numarası : 200                          Mersin  :   Manifaturacılar  caddesi
mağaza      Numaras ı     24
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ŞEREF GENÇ   TİCARETHANESİ
Tesis tarihi :    1932
TAŞIMA,  YÜKLEME VE BOŞALTMA
ADRES : Uray caddesi No. 91  Telgraf Adr. : MÖREL   Telefon No.   94       Mersin
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
EREN PAZARI   Emin Erensoy – Sabri Uğur
Gön, Deri, Kösele ve Kantariye işleri
SİLİFKE    Sicil No. 279     Grup vesika No. 37  Tel Adr : EMİN ERENSOY
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ŞEN MERSİN  MANİFATURA MAĞAZASI – SAHİBİ : MİTAT SÖZER
Mersin Gümrük Alanı No. 8        Telgraf Adresi: Sömi      –          Telefon : 242

Her nevi birinci kalite ipekli, yünlü kumaşlar Kadın ve erkek elbiselikler,   manto, tayyörlük Yazlık, kışlık yerli ve  İngiliz kumaşları  TİCARETHANESİ
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
OTO ELEKTRİK TİCARETHANESİ  SAHİBİ : MİTHAT SÖZER
Her nevi elektrik levazımatı, Radyo – Bisiklet, Motosiklet  ve her nevi Makine, Otomobil yedek aksamı
Adres: Mersin Gümrük Alam No. 8
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
CUMHURİYET UN FABRİKASI 

MEHMET EDALI, SEYFULLAH ÖZOT VE MEHMET ÖZÇELİK KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Tesis  Tarihi :    1940
Kısa Telgraf  :  CUMHURİYET                  P.  K.  187
Fabrika  adresi : Bahce   mahallesi Dere Kenarı
3 katlı   bir  bina dahilinde:  5 adet Vals, 3 adet Elek, gazojenle işler 85 beygir kuvvetinde tahrik edici makine ile 75 beygir kuvvetinde bir adet yedek su türbini bulunmaktadır.
Amele mikdarı : 14
Gece gündüz çalışmakta ve günde (200) çuval un üğütülmektedir.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
DOKTOR YAKUP ASLAN

Türkiye ve Rusya tıp fakültesinden mezun ve Almanyada tahsil  ikmal etmiştir
Senelerce Profesör Besim Ömer ve Profesör Kenan Tevfikle çalışmış ve Almanyada Berlin Tıp Fakültesinin Şarite Hastahanesinde Profesör Vagner ve Doderleyn yanında çalışıp Nisaiye ve Şuaî tedaviye âit  vesikalar    almıştır.
Modern  tedaviler için elektrik makineleri, Diatermi, Ultraviyolet, Soluks – Aparel,  Ben – Eletrik
Penetrator  masaj makinesi  ve diğer son sistem alât  ve edevat  ile memleketimizde  çalışmaktadır.
Viladiye ve Cerrahi Nisaiye Mütehassısı
Hastalarını her zaman    muayenehanesinde kabul ile muayene ve tedavi eder.
ADRES :  Yoğurt Pazarı, Hastane caddesi No. 1  daire N. 4          Telefon  No : 172
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
ZEKERİYA  ERGENÇ- İHRACAT VE KOMİSYON – GÜMRÜK NAKLİYAT İŞLERİ
Mersin  Uray Caddesi no 67      TELGRAF ADRESİ : ERGENÇ              TELEFON : 237 VE 191
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
MEHMET CANLI VE ORTAKLARI     MERSİN    İTHALAT – İHRACAT VE DAHİLİ TİCARET
Telgraf : CANLI         Telefon : 69                P.K.No. 151
İhracat Ruhsatnamesi : 1500           Ticaret sicili No : 1135
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-
SOĞUK HAVA DEPOSU    SAHİP VE MÜESSİSİ : ŞEMSİ İŞBAŞARAN
Bu güzel müessese yaz mevsiminin  ateşin sıcaklarında Mersin ve civarının ihtiyacını karşılamakta; yağ, peynir ve buna mümasil  bir çok gıda maddelerini    bozulmaktan  kurtarmaktadır.
———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-

İTİZAR VE DİLEĞİMİZ

İÇEL Rehberinle birinci cildini okuyucularınıza arzederken eserde şahıslara ait bazı değişikliklerin mevcut olması sebebinin izahını lüzumlu buluyoruz. Rehberin hazırlanmasına 942 senesinde başlanmış ve 943 yılı iptidalarında bazı formalar basılmış idi. Yazıcılardan Fuad  Akbaş’ın mecburî olarak Mersin’den ayrılması, Sait Uğur’un da hastalanması sebepleriyle Rehber’in ikmaline imkân bulunamamıştır. Bunu önlemek için sonradan göze çarpan noksanları da tamamlayarak 1945 yılı iptidalarında Tarsus, Silifke, Gülnar, Mut ve Anamur kazalarını ihtiva edecek ikinci cild ile birlikte yeniden tab ve neşredilecektir. Görülen noksanlardan dolayı okuyucularımızın affını ve yeni 945 yılında çıkacak Rehberde bulmak istedikleri kısımları varsa bunları da şimdiden Yeni Mersin matbaasında Rehber adresine bildirmelerini dileriz.   ((“yumuktepe.com” notu: 70 yıl öncesinin diliyle Mersin’in  anlatan bu kitabı iki bölüm halinde ve (anlamı bozulmayan yerlerdeki hatalarını dahi düzeltmeden) aynen size sunmaya çalıştım. Kitabı yazan Gazeteci yazar Fuad Akbaş ve Mersin Müftüsü Sait Uğur’a saygılar, teşekkürler. Nur içinde yatsınlar))

Biyografik Bilgi

scroll to top