,

İÇEL REHBERİ — Fuad AKBAŞ – Sait UĞUR (Bölüm 1)

r-e1382429691834.jpg

“yumuktepe.com” notu : Küçük bir araştırma ile günümüzden 70 yıl önceki İçel ile ilgili  dilediğiniz kadar bilgi bulabilirsiniz.  Ancak günümüzden 70 yıl önce yazılmış bir kitabı bulmanız kolay olmayabilir.  Dili, biçimi, kurgusu, öncelikleriyle o dönemi yansıtması bakımından bana çok ilginç geldi…  Gazete ve matbaasını Tarsus’tan Mersin’e taşıyıp çok değerli araştırmalar ve örnek gazetecilik yapmaya başlayan, ancak genç yaşta vefat eden Fuat Akbaş ile asıl işi müftülüğün yanı sıra yine İçel tarihi, folklörü konusunda araştırmalar yapıp kitaplar yazan  Sait Uğur’un ortaklaşa hazırladıkları bu değerli yapıtı tanıtmak ve paylaşmak, amacım bundan ibaret.  İçeriğinin doğruluğu veya yeterliliği tartışma konusu edilebilir, ki bu bilgi ve ilgiyi daha da çoğaltır.
Kitabın “İktisadi Durum”  bölümü ve BU SİTEDE HİÇ YER ALMAYAN PARASAL KONULARI    çıkarttım.  Bu arada çok sayıdaki  mürettip (harf dizen kişi) hatalarının yanlış  anlamaya yol açabileceğini düşündüklerimi düzelttim, gerisini bıraktım. Saygılarımla. Ziya Aykın

İÇEL REHBERİ

Cild : 1

HAZIRLAYANLAR:
Fuad Akbaş –  Sait Uğur –

1944

Basıldığı Yer :
Yeni Mersin Matbaası – Mersin

Tabii – İdari – Ekonomik – BAKIMDAN

İ Ç E L    R E H B E R İ – Cild : 1

Devletimizin banisi, milletimizin vefalar evladı, Eşsiz Kahraman Ebedi Şefimiz Atatürk

 Sayın Milli Şef Cumhurreisimiz İsmet İnönü

Sayın  Meclis  Reisimiz  Mustafa  Abdulhalik  Renda

Büyük    Millet   Meclisinde   (İçel) i    temsil    eden   sayın  Mebuslarımız :
1-Ferit Celâl Güven
2-Turhan Cemal  Beriker
3-Dr. Muhtar Berker
4-Emin İnankur
5- Refik Koraltan
6- Şefik Tuğay
7- General Şefik Tursak

(yumuktepe.com notu; Kitabın 89. sayfasında bu liste yeniden, General Şefik beyin soyismi farklı olarak ve şu şekilde verilmektedir:

Büyük Millet Meclisi                                                                                                                                            7 inci devre intihabında seçilmiş olan                                                                                                                  Sayın mebuslarımız                Seçim tarihi 18 Şubat 943 Pazar                                                                       1- Refik Koraltan …(Eski Vali ve Mebuslardan)                                                                                                  2- General Şefik Tursun… (Eski M.M.V. Müsteşarı)                                                                                            3- Doktor Muhtar Berker…(Göz Doktoru)                                                                                                         4- Emin İnankur…(Silifkeli)                                                                                                                                  5- Şefik Tugay…(Malatya belediye reisi)                                                                                                            6- Ferid Celal Güven…(Adana (Türksözü) gazetesi s.)                                                                                       7- Turhan Cemal Beriker…(Adananın eski belediye reisi))

Sayın    Başvekilimiz  Şükrü  Saroçağlu
VEKİLLER    HEYETİ
Başvekil : Şükrü Saraçoğlu
Adliye Vekili : Ali Rıza Türel
Millî Müdafaa Vekili : Ali Rıza Artunkal
Dahiliye Vekili : Recep Peker
Nafıa Vekili : Sırrı Day
Maarif Vekili : Hasan Âli Yücel
Maliye Vekili : Fuad Ağralı
Hariciye Vekili : Numan Menemencioğlu
Gümrük ve İnhisarlar : Suat Hayri Ürgüplü
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili : Dr. Hulusi Alataş
İktisat Vekili : Fuad Sirmen
Ticaret Vekili : Celâl Said Siren
Münakalât Vekili : Ali Fuad Cebesoy
Ziraat Vekili : Şevket Raşit Hatiboğlu

Mesut Cumhuriyet
Devrinde
İ Ç E L

VALİLERİ :

Kemal         :    Eski İçel (Silifke) valisi
Fahri           :     ”       “       ”           ”
Tevfik Sırrı   :     ”       “       ”           ”
Hilmi           :    Mersin İçel Valisi
Abdullah  Sabri  :   ”      ”      ”
Ali Rıza         :         ”      ”      ”
Faik Üstün       :      ”      ”      ”
Salim  Gündoğan  : ”      ”      ”
Hazım            :        ”      ”      ”
Hakkı Bersun   :      ”      ”      ”
Rüknettin Nasuhioğlu :   ”      ”
Burhan Teker      :   ”       ”      ”
Saîp Örge :              ”       ”      “

Valimiz Tevfik Sırrı Gür

Sıhhat M. Dr. Tevfik Demirok
Defterdar Halil  Serim
Müftü  Sait  Uğur
Tapu Md Arif Hikmet Arkul
Emniyet M.   Hadi Erhaybar
Orman M. Csvdet Kara
Veteriner M. H. Karadağ
İnhisar M. Eşref Kavur
Ziraat M. Ali Rıza Altay
Maarif M. Şefik Ergündüz
Seferberli M. Emin Epengin
P. T. M.. Şeyfki  İnandık
VİLÂYET  UMUMİ  MECLİS  AZALARI
Abdullah  Taner,  İlhan Mavioğlu, Fuat Mörel,  Fevzi Çevirgen, Tevfik Akça,  Hüsnü Ökten,    Hayri   Gültekin,  Salih lnankur, Hüsnü Gökoğ lu,  Ahmet Tugay,   Halil Dölek, Cemil Baykan, Rıza Demirtaş, Fevzi    Bulut,  Fikri Ünlü,  Mustafa   Karacaaslan,  Veysel Arıkol, Yakup Ersoy

C.H.P.
İçel Vilayet Teşkilatı

C.H.P.
VİLÂYET İDARE HEYETİ
Mitat Toroğiu, Tahsin Soylu,   Şükrü  Şıhman,  Fuat Mörel, Yusuf Kılınç, Enver Germen, Rıza   Bozkurt, Sait  Uğur,   Fikri Mutlu.
C.H.P.   Tarsus Kaza idare Hey’eti
Ziya Uygur, Kuddusi   Işın,   Dündar  Levent,  Fikri Ünlü, Mustafa Karacaslan, Ali Cevat İnal, Emin Polat.
C.H.P.  Silifke Kaza idare Hey’eti
Sami Rıza Erkan,  Halit Erden,  Salih Sağında,  Nuri Ural,  Sadık Levent’  Salih înankur, Mehmet Yazar.
C.  H. P. Gülnar Kaza idare Hey’eti
Emin Işık, Ahmet Aydın, Mustafa Rahmi Öz,    Naci Burkut,  Ali Aydın, Hasan Burkut.
C. H. P.  Anamur Kaza idare Hey’eti
Avukat Ahmet Turgay,  Arif Devecioğlu,  Rıfat  Erdem,  Ali Oktar, Feyzi Bulut, Osman Sinanoğlu.
C. H. P.  Mut Kaza İdare Hey’eti
Kemal Kocatepe, Emin Ataışık, Tahsin Işık, Mehmet Ali Arslan, Hamdi Yüksel,Habip Karaman, Cemil Boykal.

Belediye  Reisimiz  Fuat  Mörel
Belediye meclisi azaları şunlardır :
Abdullah Ersoy
Ahmet Tevfik Güvenç
Bahri Ok
Enver Ali Germen
Fahri Uygurmen
Fikri Mutlu
Galip Göl
Hakkı Deniz
Hâmit  Baynun
Hasan Basri Erkmen
Hilâl Kemal Okan
İzzet Kaptan Demirtaş
Kâmil Tarhan
Mitat Toroğlu
Mustafa Alanya
Niyazi Denker
Rifat Uysal
Rıza Bozkurt
Ruhiye Toluner
Sadettin İpekçi
Şefik Kaban
Yunus Yönel
Yusuf Kılınç
Yusuf Kösel
Zekiye  Olgaçay
Hasan  Akil
Hilmi Üzer

Mesut yurdun hudutlarını kanlariyle çizen ve bize Cumhuriyet’i emanet eden mukaddes Türk Büyüklerine  minnet ve şükranla bu  kitabı ithaf ederek söze başlıyoruz.

İÇEL’in Şerefli günleri :

Mersin’in kurtuluşu :  5 İkincikânun 1922
Atatürk’ün Mersin’e şeref verdikleri   : 17 Mart 1923
İnönü’nün Mersin’e şeref verdikleri : 28 Şubat 1920

 

Biyografik Bilgi

scroll to top