,

İSK 2. KENT ONUR ÖDÜLÜ – 2012

İçel Sanat Kulübü  2. Kent Onur Ödülü Sahibi Prof.Dr. Vural ÜLKÜ 1938 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde 1959 yılında Lisans eğitimini bitirdi. Doktorasını 1966 yılında tamamladı, 1973 yılında Doçentlik, 1981 yılında Profesörlük unvanı aldı.

Bonn Üniversitesinde 1961-1963 yılları arasında doktora hazırlığı, Frelburg Üniversitesinde 1970-1971 yılları arasında doktora ve sonrasında da doçentlik için hazırlık çalışma ve araştırmaları yaptı. Mannheim’deki Alman Dilini Araştırma Enstitüsüne, kendisinin haberi olmadan Enstitü yönetimince seçildi ve 1989- 1996 yılları arasında Enstitü Bilim Konseyinde Türkiye temsilcisi olarak görev yaptı. Çeşitli tarihlerde Mainz, Münih, Oldenburg, Pederborn, Jena, Haile, Tübingen, Frankfurt, Berlin Hür ve Berlin Teknik Üniversitelerinde araştırmalarda ve bilimsel işbirliği konularında görüşmelerde buluındu. Dünya Üniversitelerine örnek olan Alman Üniversitelerinin Orta Çağdan bu yana gelişimini, özellikle Humbold’ün bilimsel araştırma ile öğretiminin birliği ilkesine dayalı üniversite anlayışını ayrıntılı olarak araştırdı.

Prof. ÜLKÜ 1983-1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi EğitimFakültesi Kurucu Dekanlığını, 1992-1998 yılları arasında Mersin Üniversitesi Kurucu Rektörlüğünü yapmıştır. Rektörlüğü sırasında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulmasını sağlamıştır. Mersin Üniversitesinin kuruluşunda ağırlık verdiği başlıca ilkeler şunlardır:

– Humboldçu üniversite anlayışı;

-Akademik özgürlük, demokrasi anlayışı;

-Atatürk devrim ve ilkelerine tam bağımlılık;

-Fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında denge sağlanması.

Prof. Dr. Vural ÜLKÜ, Felsefe Günleri düzenlenmesinde, Mersin Üniversitesi ile İçel Sanat Kulübünün birlikte çalışmasına ortam hazırlamıştır. Mersin’e gelişinden bu yana İçel Sanat Kulübü Bülteninde yazıları yayımlanmaktadır.

İçel Sanat Kulübü Kent Onur Ödülü jürisi gerekçeli kararı  şöyle açıklanmıştır:

“Prof.Dr. Vural ÜLKÜ, bilim adamı olmasının yanı sıra evrensel anlamda bir kültür insanı, sanat ve edebiyatçı kimliğine sahip olması; bu değerleri yaşadığı Mersin’in sosyal yaşamına ve kent dokusuna taşıması ile kentimizin çağdaşlaşma sürecine katkıda bulunmuştur.

Mersin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Vural Ülkü, 1992-1998 yılları arasında Rektörlük görevini sürdürmüş ve üniversitenin çağdaş bir yapıya kavuşması için emek vermiştir.”

Ödül Töreni 07 Kasım  2012 Çarşamba Saat  17.30 da

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Biyografik Bilgi

scroll to top