,

İSKELEDEN MERSİN LİMANINA ZAMANDİZİN -70. BL.

Mersin-İskele.jpg

İlk Çatma İskeleden Mersin Limanı’na
ZAMANDİZİN
İlk iskele 1830’larda çaktırıldı.
Mersin Limanı 1961 yılında hizmete girdi.

1516 Mersin ve Tarsus yöresi Osmanlı yönetimine katılır.

1671 Evliya Çelebi “Mersinoğlu” dediği köye konuk olur.

1812 Deniz yoluyla gelen İngiliz Kaptan Beaufort, Mersin (300 kişi) hakkında bilgiler verir.

1830 Levantenler Mersin’i keşfederler.

1831 Bugünkü “Yoğurt Pazarı” olarak bilinen yer çalılıklardan temizletip düzgün bir alan meydana getirilir. İlk yapılar kurulur.

1832 Hüseyin Ağa pazaryerinin güneyine doğru bir yol açtırarak, deniz kenarında kayıkçılar için bir iskele çaktırır. Bu iskele daima yenilenecek olan Gümrük İskelesi’dir.

1832 Mısırlı İbrahim Paşa Mersin yöresini işgal eder.

1836 Fransız Mimar/Arkeolog Charles Texier, Mersin’i rüzgârlara açık, Tarsus’un limanı olan bir köy olarak tanımlar.

1842 Mersin’in Göğçeli nahiyesine bağlı bir köy olduğu, imar gördüğü salnamede yazılıdır.

1852 Mersin Tarsus kazasına bağlı bir nahiyedir.

14 Eylül 1852 Mersin’e bir iskele yapımı için Kolağası Mehmet Efendi görevlendirilir.

1852-1853 V. Langlois, Mersin’in deniz kenarında güzel evleri olduğunu yazar.

1853 William Burckhardt Barker’in Londra’da yayınlanan Cilicia kitabında kentin ismi “Mursina” olarak yazılmaktadır.

1853–1856 Kırım Savaşı.

1861 Bir çeşme, 1870’de Eski Cami’de (Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan adına) bir çeşme ve aynı yılda Ermeni Ortodoks Kilisesi yapılır.

1863 Gold Çırçır Fabrikası, sanayileşme habercisidir. Mersin yapılaşma sürecine girer.

1864 Kent Göğçeli, Kalınlı ve Elvanlı nahiyelerinden oluşan bir kaza (ilçe) merkezi olur. Vilayet Nizamnamesi’nde Adana vilayetinin kazası Mersin olarak gösterilir.

1866 Taş İskelesi adlı iskele inşa edilir

1870 Thomas Dallam’ın (1570-1620) 1599-1600 yıllarında bölgeye yaptığı gezi anıları 1870 yılında basılır. Editör Theodore Bent’in dipnotunda Mersina (Messina) adına rastlanır.

1871 Bir Anıtsal ticari yapı olan Taşhan, Mavromati ve Vayvani tarafından inşa ettirilir.

1874 İlk özel iskele, Messagerie Maritimes İskelesi yapılır

1875 E.J. Davis, Mersin hakkında ayrıntılı bilgileri verir.

1876 Arap Ortodoks Kilisesi inşa edilir.

1877 Adana Vilayet Salnamesi’ne göre, Mersin’de 98 dükkân, 50 toptancı mağazası, 55 değirmen, 38 fırın, 22 imalathane, 10 boyahane vardır.

1880 Mersin Belediyesi kurulur. Ticaret Mahkemesi kurulur.

1883 Mavromati İskelesi işletmeye açılır.

1883 Kont Karl Graf Lanckoronski Mersin’in antik bir kent üzerinde olduğunu yazar.

1884 Ziya Paşa Gazinosu (Şimdi PTT deposu), Müftü Camii ve Medresesi inşa edilir.

1885 Adana-Mersin karayolunun işletmeye açılması daha fazla ürün akışı sağlar.

1886 Mersin Ticaret Odası kurulur. Türkiye’nin en eski odalarından birisidir.

1886 Adana-Tarsus-Mersin Demiryolu hizmete girer.

1891 Duyun-u Umumiye adına görevli Vital Cuinet kent hakkında rapor yazar.

1892 Adana Salnamesi’yle kente Mersin ismi verilir. 1895 Nâzım Paşa, Mersin Mutasarrıfı olur.

1897 Krizmon binası inşa edilir. Şimdi Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet vermektedir.

1898 Latin Katolik Kilisesi ibadete açılır.

1901 Adana Vilayet Salnamesi’ne göre, nüfusu 23.443 olan Mersin’de; 1584 hane vardır.

1902 Hamidiye Mektebi hizmete girer (Mersin Medresesi; şimdi Köprübaşı oto yıkama).

1903 Hadra Hamamı hizmete girer, 1967 yılına kadar kullanılır.

1903 Anıtsal Hükümet Konağı inşa edilir. 1904 Askeri Kışla inşaatı tamamlanır.

1905 Veddiğ Naccar Evi inşa edilir. 1908 Devlet Hastanesi açılır.

1909 Alman İskelesi Hizmete girer.

1910 Gazeteci yazar Ahmet Şerif Mersin’e gelir. 1914 I. Dünya Savaşı başlar.

1918 17 Aralık’ta Mersin işgal edilir. 1921 Kanalizasyon yapımına başlanır.

1922 03 Ocak’ta Mersin düşman işgalinden kurtulur.

214 1923 17 Mart’ta Atatürk Mersin’e gelir. “Mersinliler Mersin’in hakiki sahibi olunuz.”

1923 20 Ekim’de Belediye İskelesi hizmete açılır.

1924 İl merkezi Mersin olur.

1924 Lozan Antlaşması’na göre mübadele göçü alır. 1925 23.000 civarında nüfusa sahiptir.

1926 Sebze Meyve Hali (şimdi Kasaplar Çarşısı), Osmanlı Bankası, İtfaiye teşkilatı kurulur.

1927 Elektrik Fabrikası, ahşap direkli havai hatlarla kente elektrik vermeye başlar.

1928 Devlet Demir Yolları İskelesi hizmete girer.

1929 Süslü Çeşme inşa edilir.

1932 Mersin Kenti İmar Planı için şehirci Prof. Dr. Herman Jansen görevlendirilir.

1933 Bu yıl çıkarılan 2197 sayılı kanunla İçel ve Mersin illeri birleştirilir.

1935 Nüfus sayımında 28.924 kişi sayılır.

1937 Yumuktepe arkeoloji kazıları başlar.

1938 Modern şehir mezarlığı açılır.

1939 Merkez Bankası açılır.

1946-1947 yılları, şehrin imarı için çalışan Vali Tevfik Sırrı Gür dönemidir.

1946 Mersin Halkevi açılır. Türkiye’nin en büyük tiyatro ve konser salonudur.

1950 yılından sonra nüfusu hızlı ve devamlı bir artış gösterir.

1950 Nüfus sıralamasında 29. sırada yer alırken 1990 yılında 6. sıraya yükselecektir.

1950 8 Eylül / Türkiye’de ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan seçilir.

1952 Yapı kooperatifi olarak başlayan girişim yeni bir Mersin yaratır: Pozcu/Bahçelievler.

1956 Mersin-Silifke-Mut yolu hizmete açılır.

1960 27 Nisan / Mersin Limanı inşa edilir.

1960 Nüfus 68.485’e ulaşır.

1960 İller Bankası tarafından yapılmaya başlanan Nazım Plan, 1963 yılında elde edilir.

1960 yıllarına kadar Yoğurt Pazarı özelliğini kaybetmemiştir.

1961 Mersin Limanı hizmete girer.

Biyografik Bilgi

scroll to top