,

PAMUĞUN ÇOCUĞU MERSİN VE İSKELELERİ KİTABI – KAYNAKLAR – 74. BL.

Mersin-İskelesi-46-1.jpg

KAYNAKLAR

Akurgal, Ekrem Prof. Dr. – Anadolu Uygarlıkları. Net Yayıncılık. İstanbul 2007
Aladağ, Ertuğrul – Muğla Evi. Anatolia Antiqua 15 (2007) : 289-314 / Kendi yayını 1992
Alkan, Türker – Geçmiş Zaman Evleri. Radikal Gazetesi. 27.11.2004
Artan, Gündüz – İsmet İnönü’nün Mersin Ziyaretleri – İSK Bülteni. Temmuz/Ağustos 2004
Artan, Gündüz – Atatürk Anıtı ve İnönü Heykeli – İSK Bülteni. Şubat/ Mart 2003
Artan, Gündüz – İSK Bülteni. Sayı 167 / 2009 : 13-14).

Başgelen, Nezih – Bir Zamanlar Mersin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1998
Bilir, Saadet – Gündüz Artan Penceresinden Mersin. E Yayınları İstanbul 2013

Cuinet, Vital -“La Turquie d’Asie” (Géographie Administrative Statisque Descriptive e Ráisonnée de Chaque Province de L’Asie Mineure – “Asya Türkiyesi” Küçük Asya’daki Her Eyaletin
Karşılaştırmalı ve İstatistik Açıklamalı Yönetim Coğrafyası) 4 cilt. Paris 1890

Darga, Muhibbe – Hitit Sanatı. Akbank Kültür ve Sanat Kitapları. İstanbul 1992
Develi, Şinasi – Eserleriyle Anıtlaşan Vali Tevfik Sırrı Gür. Develi, Şinasi – MDTO Dergisi. Sayı 241 :.86–87.
Develi, Şinasi – Dünden Bugüne Mersin. Mersin Büyükșehir Belediyesi 2008, 280 s. (Genișletilmiș 4. Baskı, İlk Baskı 1993)
Develi, Şinasi – Eski Mersinde Yaşam. Avcı Ofset. Mersin 2007

Ekrem, Akurgal – Anadolu Kültür Tarihi
Ekrem, Şahin – İstanbul’dan Medine’ye Bir Tarih Belgeseli: Hicaz Demiryolu Fotoğraf Albümü. Albaraka Türk Yayınları:12 Kültür Kitapları:1. İstanbul 1999
Ersoy, Uğur – Bir zamanlar Mersin’de. Evrim Yayınevi 1997.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Filiz, Kerem – Mersin Ören Yerleri, Kaleleri, Müzeleri. Mersin Valiliği Yayını
Filiz, Özdem – Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin Herodot Tarihi V. Kitap 52 YKY 2004
Fink, Gerhard – Antik Mitolojide Kim Kimdir. İlya Yayınevi. İzmir 2005
Frank Fokke Ferwerda – Mersin’i Ziyaret Edenler. Çev: Güzin Berkmen. İSK Bülteni. Kasım 1995 :.24-25.
Freely, John -Türkiye Uygarlıklar Rehberi /Akdeniz. YKY Yayınları 2008.

Gleisberg, V. – Türkiye Meyvacılığı Üzerinde Araştırmalar. Neşriyat Müdürlüğü. Ankara 1938

Halikarnas Balıkçısı – Hey Koca Yurt. Bilgi Yayınevi. İstanbul 1984
Herodot Tarihi – Çev. Müntekim Ökten. Remzi Kitabevi. İstanbul 1991

İmamoğlu, Vecid – Geleneksel Kayseri Evleri. Halkbank Kültür Yayınları. – 1992
İnce, Özdemir – Mersin Halkevi Yaşıyor. Hürriyet Gazetesi. 1 Temmuz 2001
İnce, Özdemir – Hürriyet Gazetesi, 22 Mart 2004

Kodallı, Nevit – Mersin’de Kültürel Hayat – Hürriyet/Albüm Dergisi / Haziran 1998 : 85.
Kuban, Doğan – Mimarlık Kavramları – Yapı Endüstrisi Yayınları, 1998
Küçükerman, Önder – Anadolu Mirasında Türk Evleri. Kültür Bakanlığı 1995

Langlois, Victor – Kilikia’da Bir Gezi – Çev. Rahmi Balaban. Mersin 1947Lloyd, Seton – Türkiye’nin Tarihi
Levante, Edoardo – The Coinage of Zephyrion in Cilicia, The Royal Numismatic Society, Numismatic Chronicle Vol. 148 : 134-41, London 1988
Lloyd, Seton – Türkiye’nin Tarihi. Tübitak Yayınları. Çev. Ender Varinlioğlu. Ankara 2008

Macqueen, J.G. – Hititler ve Hitit Çağında Anadolu. Çev. Esra Davutoğlu. Arkadaş Yayıncılık. Ankara
Mersin Evleri – Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı. Kültür Bakanlığı 1995

Modern Türkiye Mecmuası İçel Özel Sayısı. Ekim/1984 : 63

Oğuz, İbrahim – Mersin Kentinin Kuruluş Öyküsü. MTSO Yayını. Mersin 2006
Omay, Ebru Polat – YTÜ Mimarlık Bölümü. Cumhuriyet Dönemi. Öney Doğan – Mühendislik Dergisi – 1958
Ramsay, W.M. – Tarsus. Aziz Paulus’un Kenti. Çev. Levent Zoroğlu. TTK Yayını. Ankara 2000Runciman, Steven – Haçlı Seferleri Tarihi
Runciman, Steven – Haçlı Seferleri Tarihi. Çev. Fikret Işıltan. TTKYayını. Ankara 1996

Sevin, Veli – Sky Life. Mayıs 2002 : 116
Sözen, Metin / Eruzun, Cengiz – Anadolu’da Ev ve İnsan. Emlakbank  Yayını.
Sözen, Metin – Türk Mimarlığı. İş Bankası Yayınları. 1984 Strabon – Coğrafya

Tarhan, Taner – Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi. No. 4242
Tarih İçinde Mersin – Kolokyum II. Mersin Üniversitesi Yayını. 2005

Umar, Bilge – Kilikia; Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi. İnkilap Kitabevi. İstanbul 2000
Umar, Bilge – Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul 1993

Ünlü, Tolga / Ünlü, Tülin Selvi – İstasyondan Fenere Mersin. MTSO Yayını. Mersin 2009

Ünlü, Tolga / Ünlü, Tülin Selvi – Akdeniz’de Bir Liman Kenti Mersin – MTSO Yayını. Mersin 2009

Wallace, Richard / Wynne, Williams – Tarsuslu Paulus’un Üç Dünyası, Çev. Z. Zühre İlkgelen. Homer Kitabevi. İstanbul 2012

Yurt Ansiklopedisi – İçel Bölümü. Anadolu Yayıncılık AŞ. İstanbul 1982

Zeki Teoman – Modern Türkiye Mecmuası, İçel Özel Sayısı. Ekim 1984 : 34-35

Arşivler, Belgeseller ve Genel Kaynaklar

Ali Murat Merzeci ve Hayrettin Ergun Fotoğraf ve Kartpostal Arşivleri
Hicaz Demiryolu 101 Yaşında Belgeseli
İçel İl Yıllıkları – Cumhuriyetin 15.-75. Yılları arası. Valilik Yayını. İçel Sanat Kulübü Dergisi Arşivi
Mozaik Dergisi Arşivi
National Geographic – Eylül 2006 : 216 (Foto: Alfred Marchionini)
Osmanlı Bankası “Arşivimizden Belgeler” – Bağdat Demiryolu / Alman-Fransız İşbirliği
Yeni Mersin Gazetesi Arşivi

İmar Plânları, Haritalar

Mersin İmar Plânları
İller Bankası Nazım Planı 1963 Şevki Vanlı Şehir Planı 1974

Çukurova Metropolitan Region 1983
Uçman Ayata – 1:1000 ölçekli, İller Bankası Onaylı Mersin Planı (08 Mayıs 1987)

Görüşülen Kaynak Kişiler:

Ali Barut – Kayınpederim.
Aykut Hokkacı – Mersinli, İller Bankası Gn. Md. Doğan Akça – Ressam.
İlhan Çevik – Güzel Sanatlar Galerisi eski müdürü Hikmet Sümer – Ev kadını
Özdemir Koçar – Arkeolog, Müze eski müdürü Kudret Ünal – Eğitimci.
Levent Sait – Öğretmen.
Necati Tütüner – Avukat.
Rafet Van – Emekli Karayolları Müdürü, Ressam Necmettin Önel – Emekli Gn. Md.
Rafet Safa – Bahçe sahibi,tüccar Sevinç Osma – Diş hekimi Alpaslan Ongun – Çiftçi.
Şeref Gökçel – Avukat.
Şinasi Develi – Avukat, yazar. Veli Tevfik Yüğrük – Tüccar. Yurdakul Dinçerden – Gazeteci Ali Merzeci – Turizmci

ARAŞTIRMA İÇİN ORİJİNAL KAYNAKLAR:

Texier, Charles – Küçük Asya; Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi / Asie Mineure, Description Géographique, Historique et Archéologique des Provinces et des Villes de la Chersonnése d’Asie. Paris, Typoqraphie de Firmin Didot Frères, Fils et C., Editeurs de Institut de France, 1862.)
Habeeb Risk Allah Effendi – The Thistle and the Cedar of Lebanon, Second Edition, Wertheimer &Co. London 1854. P.57-70)
Dallam Thomas – Early Voyages and Travels in The Levant, I- The diary of Master Thomas Dallam (1599-1600); II – Extracts from the diaries of Dr. John Covel (1670-1679): with some account of the Levant Company of Turkey merchants. Ed. by J. Theodore Bent, Cambridge Library Collection – Hakluyt First Series. Cambridge University Press, 2010)
Lortet, Emile, Charles Louis – La Syrie d’aujourd’hui. Voyages dans La Phénicie, Le Liban et La Judée. 1875–1880 (1881). Hachette 1884.
Davis, E. J. – Life In Asiatic Turkey: A Journal Of Travel In Cilicia (Pedias And Trachoea), Isauria, and Parts Of Lycaonia And Cappadocia. By the Rev.E.J. Davis. Map and Illustrations, from original drawings by the author and Mr. M. Ancketill. London, E. Stanford, 1879 – Asyatik Türkiye’de Yaşam. Kilikya (Pedias ve Trachoea), İsauria, Lycaonia ve Kapadokya Bölgelerinde Bir Seyahat Günlüğü
Cuinet, Vital -“La Turquie d’Asie” (Géographie Administrative Statisque Descriptive e Ráisonnée de Chaque Province de L’Asie Mineure) – “Asya Türkiyesi” (Küçük Asya’daki Her Eyaletin Karşılaştırmalı ve İstatistik Açıklamalı Yönetim Coğrafyası) 4 cilt. Paris 1890

Levante, Edoardo – The Coinage of Zephyrion in Cilicia, The Royal Numismatic Society, Numismatic Chronicle Vol. 148 : 134-41, London 1988.
Barker, W.M. Bruckhardt – Cilicia, The Forner History and Present State (Ed.: W.M. Francis Ainswort). London and Glasgow; Richard Griffin and Company.

MUHTELİF BASKILARIN ONLINE OKUMA LİNKLERİ:

W.M. Burckhardt Barker
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433081601787;view= 1up;seq=9

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000025752571;view=1up;seq=7

Thomas Dallam
https://archive.org/stream/earlyvoyagesand01bent-goog#page/ n8/mode/2

Vital Cuinet
https://ia700400.us.archive.org/5/items/ laturquiedasieg02cuingoog/latırquiedasieg02cuingoog.pdf

Ünlü Tolga / Ünlü Tülin Selvi
From Raiway Station to the Lighthouse (İstasyondan Fenere Mersin)
http://oda.mtso.org.tr/files/IstasyondanFenere_web.pdf http://oda.mtso.org.tr/files/IstasyondanFenere_web.pdf

Biyografik Bilgi

scroll to top