,

Kelenderis Mozaiği Bir Kent Haritası

Kelenderis.jpg

Bu Mozaiği diğerlerinden ayıran en önemli özelliği bir liman kıyısında surlarla çevrili bir yarımada ile bir hamam ve üstü örtülü kolonlu galerinin oluşturduğu, daha çok limanın çevresindeki yapılara yönelik olmasıdır.
Liman çevresindeki yapılar birbirine ters ve değişik bir üç boyut anlayışıyla resmedilmiştir…
“Bugüne kadar süren çalışmalar kapsamında bir çok tarihi yapı ortaya çıkarılırken, dünyada nadir örnekleri bulunan ve kenti de özel kılan antik limanın mozaik haritası da bulunarak koruma altına alındığı belirtildi.
Dünyada nadir yerlerde bulunan Kelenderis’te de ortaya çıkartılan 13 metreye 3 metre ölçülerindeki mozaikten yapılan bin 500 yıl öncesinin yer aldığı kent haritası ise antik kenti farklı kılıyor. İşte bu örneklerin içerisinde dikkat çeken bir örnek de Kelenderis’te 1989-1993 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan manzara mozaiğidir.
Mozaiğin en önemli özelliği Kelenderis’in günümüzdeki topografyası ile uyumlu olmasıdır.
Bu yüzden bunu bir tür kent planı, kent rehberi olarak algılamak yerinde olur: Bu planda-önemli yapılar, yani surlar içinde bir kilise, şehir kapıları, yöneticinin şatosu, taverna, antrepo ve hamam yer almaktadır.
Diğer zemin mozaiklerinin geleneğinde bir yapım olan Kelenderis Mozaiği topografik anlatım içeren örneklerin Kilikya Bölgesi’ndeki temsilcisidir.” Aydın Sevim, Mersin İskelesi Bülteni Ekim 2022

Mersin ve yakın çevresine ilişkin tarih, kültür, sanat araştırmaları yapar, çok sayıda kitabı ve çevirisi vardır.

scroll to top