,

KİLİKYA SÖYLENCESİ – Arşt. Şahin ÖZKAN

Kilikya.jpg

İo ve oğlu Epaphos dolayısıyla bizzat Zeus’tan gelen kahraman Epaphos’un Libya adında bir kızı oldu. Libya Posedion’la birleşerek ikiz çocukları Agenor ve Belos’u dünyaya getirdi.   Belos Mısır’da hüküm sürerken, Agenor’da Suriye’ye yerleşti,Tyrus yada Sidon‘da hüküm sürdü. Telophassa ile evlendi.
Ondan bir çok çocuğu oldu. Bir kız (Europa=Avrupa) ve üç erkek ( Kadmos, Phoinix ve Kiliks) çocuk.   Kızı Europa, boğa şekline giren Zeus tarafından kaçırılınca Agenor oğullarını Europa’yı bulmaya gönderdi ve onlara kız kardeşlerini bulmadan geri dönmemelerini emretti.Delikanlılar yola koyuldular. Araştırmalar boşa çıkınca Kiliks, Kilikyada şehirler kurar ve bölge onun adıyla anılır. Kadmos, Yunanistan’ta Thebai kentini kurar, Phoinix, Fenike’ye yerleşerek adını verir.  Anlatımlarda farklılık vardır. Euripides, Kiliks’in, Phoinix’in ve Thasos’un adını verir.. Bazen, Agenor’un karısı olarak Telephassa’nın yerine, Argiope yada yeğeni Antiope (Belos’un kızı) gösterilir. Klikya – Kilikya Efsanesi -Araştırmacı Şahin ÖZKAN

Öğretmen. Mitoloji konusunda bir çok makalesi var, Belgesel araştırmacısı. Amatör olarak gezi rehberliği yapıyor.

scroll to top