,

KIRK KIRIK ÇİZGİ – 10 – KANLIDİVANE VE ÇANAKÇI NEKROPOLÜ

anakçı-Nekropolü.jpg

Helenistik Kule

Bir kayada durur adı.
Ve triskeles de durur şimdi
Kanlıdivane’deki duvarın cephesinde.
Süzülürken ay,
Tanrılar bile uyanmaz. “Berdan Karagöz”

Obruğun güneybatı tarafında, yolun sonunda, iri polygonal taşlarla örülmüş kule yapısı dikkati çeker. Kulenin güney duvarı yıkılmıştır. Batı duvarında bir amblem ve Zeus’un adının geçtiği bir yazı vardır. Helenistik devre tarihlenen Zeus Olbios Kulesi Kanlıdivane’nin en eski yapısıdır.

KANLIDİVANE HELENİSTİK KULE

Polygonal (nar içi gibi, çokgen kenarlı) teknikle, sıvasız ve harçsız yapılmış olan, dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuş taş kulenin, köşe taşları düz yontulmuştur. Güneydoğu tarafı hasarlı olan kulenin diğer kısımları iyi korunmuştur. Uzun kenarı 15 metre, kısa kenarı 9.2 metre genişlikte olup yüksekliği 17 metredir. Dört bölümlü ve üç katlı olan kulenin güneye bakan kemerli bir girişi vardır.

Dikdörtgen planlı yapının kapısının iç bölmelerinden en dar bölümünde olasılıkla üst katlara çıkmaya uygun merdiven vardı. Şimdi zemin katında birbirlerinden farklı ölçülerde üç bölümü görülmektedir. Yıkılmış olan en az iki katı daha olmalıdır. İç duvarlardaki ahşap kiriş oyuklarından bu algı rahatça söylenebilir. Tabanda görülen üç bölüm, yukarıda da devam ediyor ve katlar az sayıdaki mazgal pencerelerden ışık alıyordu.

Anadolu’nun eski tanrılarından “Tarku” nun adının bu dönemde “Teukros” biçiminde Helenleştirildiğini biliyoruz. Helenistik Dönem taş işçiliği görülen bu kulenin güneybatı köşesinde, dokuzuncu ve onuncu taşların bosajı düzeltilerek üzerlerine nakşedilen yazıttan öğrendiğimize göre; bu kule ( MÖ 200 yıllarında) Olbalı rahip-krallardan, Tarkyoris oğlu Prens Teukros tarafından Tanrı Zeus Olbios adına yaptırılmıştır.

Çanakçı Kaya Nekropolü
Kanlıdivane Nekropollerindeki en önemli bölüm bu görkemli kaya mezarlarıdır. Kanlıdivane’nin 700 metre kadar batısındaki kaya kütlesi içine oyulmuş mezar odaları vardır. Bir kapakla kapatılmış olan bu kaya mezarları menfezlerinin üstlerinde, kadın-erkek kabartma figürler işlenmiştir. Ayrıca kaya yüzeyinde üç tane mabet cephesi biçiminde alınlıklı küçük nişin oyulduğu görülmektedir.

Zamanın sonsuzluğunda insanı dondurup, şaşkına çeviren bu doğal kaya duvar, Çanakçı köyü güzergâhının batı yakasında sert inişli dar bir patika yol üzerindedir. Görkemli kayalıklar boyunca, ustalıkla işlenmiş ve kaya duvar üzerinde, bir bütünün parçaları gibi dokuz kaya oyma mezar odası planlanmış, üzerindeki üç gurupta altı önemli insan figürü işlenmiştir. Bu kaya duvar üzerinde yer alan dokuz mezar odasının üst taraflarında, üç gurup halinde yaklaşık altı önemli yontu, yüksek kabartma tekniği ile işlenmiştir. Tüm kompozisyonu, üzerlerinde çeşitli biçimlerde ve sembollerle süslenmiş mezar kitabeleri tamamlar. Bunlardan üçünün tapınak cephesi biçiminde, alınlıklı, küçük nişler tarzında oyulduğu dikkati çeker.

KANLIDİVANE ÇANAKÇI’DA ÜÇ LİDER. SÖZ SAHİBİ BİR KADIN
ASKERİ GÜCÜN SAHİBİ KOMUTAN
DİNİ LİDER RAHİP

KANLIDİVANE ÇANAKÇI’DA SEDİRE UZANMIŞ RAHİP VE MIZRAKLI NÖBETÇİSİ

I- Kompozisyonun sol başında yer alan yalnız kadın kimdir? Duygusal bir görüşle bu kadın; Amasyalı Strabon’un satırlarında, imparatorlarla iyi ilişkileri anlatılan Kraliçe Aba olmalıdır

II- Kaya duvarın ortalarında üç kademeli ilginç bir niş görürüz. Bu kaya açmalardaki, grupta bir kadın – asker – rahip üçlüsü döneminin dayanışmasını simgeliyor olmalı.

III- Sağ yandaki ikili figürde ise, ölmüş ünlü bir rahibi, elindeki mızrağı ile daha uzun süre bekleyecek nöbetçisini görüyoruz.

Biyografik Bilgi

scroll to top