,

MERSİN HALKEVİ / MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ (kitabın tamamı)

kapak1.jpg

KÜNYE, İÇİNDEKİLER :

NE  MUTLU  TÜRKÜM  DİYENE 

alın yazılı bina
MERSİN  HALKEVİ
MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ
Semihi Vural

MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ 1

60. yılına armağan 2007

MERSİN HALKEVİ / MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ

Derleyen : Semihi Vural
Fotoğraflar : Mustafa Eser
Eski fotoğraflar : Ali Murat Merzeci, Bülent Akbaş, Semihi Vural
Kartpostallar : Harun Aslan
Çizimler : Siren Yılmazer, Ertan Aykın
Arşiv tarama : Eren Kaplancık
Düzeltmeler : Celal Soycan, Meriç Alkan,  Mehmet Ali Sulutaş, Tuncer  Özmen,  Ziya Aykın 
Kitap dosyası : Tuncer Özmen
Grafik çizimler : GRF Atölye,
Mersin Yayın ve Tanıtım Kurulu: Ahmet Yeşil, Celal Soycan, Mina Lokmanoğlu, Fazıl Tütüner, Semihi Vural
Kapak Resmi : Ahmet Yeşil
Kapak ve Sayfa düzeni : Selim Gencoğlu
Yapım : I’ajans
Baskı : Dumat Ofset
Renk Ayrımı : Reprus
Yayın Tarihi : Şubat 2007, Ankara

Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır.

Telif sahibinin yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen yeniden basılamaz.Çoğaltılamaz.İletilemez.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Kent Bilinci // Özdemir İnce
Başlarken // Semihi Vural
Giriş

I. BÖLÜM: MERSİN HALKEVİ BİNASI
I-A – Cumhuriyet döneminin en seçkin 50 yapısı arasında…
I-B – 50. Yılda 50 eser açıklandı
I-C – Mimarlık kavramlarına göre
I-C1 – Fiziksel çevre
I-C2 – Genel yapı kavramı
I-C3 – Özel bir yapı eylemi olarak mimarlık
I-C4 – Toplum örgütlenmesi
I-C5 – Geleneksel yapım malzemeleri ve yapım teknikleri
I-C6 – Geleneksel strüktür
I-C7 – Yapı ve bezeme
I-C8 – Güzellik, sanat ve mimarlık
I-C9 – Kent ve mimarlık
I-C10 – Ulusal mimarlık
I-C10 a- İkinci Ulusal mimarlık akımı
I-D – Halkevi Binaları’nın İdeoloji ve Mimarlık ilişkileri
I-D1 – 1930-1940’lı Yıllarda Türkiye’de mimar ve mimarlık
I-D2 – Halkevi binaları
I-D2a – Mimari irdelenmesi, konum ve kentle ilişkiler,
I-D2b – Mimari irdelenmesi, program ve işlev
I-D3 – Halkevi binaları için eleştiriler
I-E – Küllerinden doğan yapı: Mersin Kültür Merkezi…
I-E1 – Restorasyon çalışmaları
I-E2 – Halkevi Binası’nın mimari yorumu
I-F – Yaşayan bir “Şehir Efsanesi”…..
I-F1 – Vali Tevfik Sırrı Gür’ün Açış Konuşması; tarihi bir belge..
I-F2 – Halkevi Binası’nın yerinde ne vardı; o günlerde Mersin…
I-F3 – Mersin’e Cumhuriyet damgası
I-F4 – İnşaat ve Yapım süreci…..
I-F5 – Malzeme temininde ‘yeni’ yöntemler…
I-F6 – Efsanenin Kahramanları
I-F7 – Teknik Örgütlenme/Mimari Organizasyon

II. BÖLÜM: HALKEVLERİ VE MERSİN HALKEVİ
II-A – “Türk Ocakları”nın Kapatılışı
II-B – Halkevlerinin Açılma Nedenleri
II-C – Mersin Halkevi açılıyor
II-D – Mersin Halkevi kendi binasında (Faaliyet-etkinlikler)
II-E – Madam Butterfly Operası Halkevi Binasında
II-F – Mersin Halkevi yaşıyor
II-G – Mühürleniş (Kapanış)
II-G1- Kapanıştan sonra Halkevi Binası içinde hizmet veren kurumlar
II-H – Halkevi’nde çalışanlar, Halkevi’nden yetişenler

III. BÖLÜM: MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ
III-A – Halkevi’nden Mersin Kültür Merkezi’ne
III-B – Mersin Kültür Merkezi Derneği
III-C – Alkışın Gücü
III-D – Nerede kalmıştık?
III-E – Teşekkürler
III-F – İmeceyle kurulan opera
III-G – 10. Yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi
III-H – I. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
III-I – 2005 yılında yeni bir soluk
III-J – Açılışından günümüze Opera Bale ve Tiyatro etkinlikleri
III-K – Halkevi Kronolojisi – Zamandizin
III-L – Bugün MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ

Yararlanılan Kaynaklar
Ekler

Kitabın devamı için bu satırı tıklayınız……………………………………

Biyografik Bilgi

scroll to top