,

Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi

Gözneli-Gök-Mehmet-e1413449790966.jpg

“Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi” Kurtuluş Savaşı’nda Kuva-i Milliye birliklerinin ve yerel halkın tek başına çarpıştığı ve zafere ulaştığı tek cephe Güney cephesidir. Güney Cephesi, burada yaşayan halkın üstün direnişi ile zafere ulaşmıştır.
M. Kemal, 5 Kasım 1918’de Mersin’e gelmiş burada mutasarrıfla, jandarma bölük yüzbaşısı ile görüşmüş ve depodaki silahların bol cephane ile dağ köylerine dağıtılmasını tavsiye etmiştir (Kurtuluş Savaşında İçel, 1971: 29-31). Yıldırım Ordular Grubu ile VII. Ordu Karargâhının lağvedildiği ve Harbiye Nezareti emrine verildiğinin kendisine bildirilmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa, 10-11 Kasım 1918 gecesi İstanbul’a gitmek üzere Adana’dan ayrılmıştır. [Mustafa Kemal Atatürk Tarafından; Osmanlıca Nutuk (Özel Protokol Nüshası Olarak 1927 yılında Viyana’da Basılmıştır. Sadece 1000 Adet Basılan İlk Baskılardır. Çeşitli Ebatlarda 10 Adet Osmanlıca Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Haritası Ekleriyle Beraberdir) 23 Nisan 1336 Tarihinde Türk Ordusuyla İzmir ve Adana (Mersin) Mıntıkalarındaki Yunan ve Fransız Ordularının Vazülceyşi… Harita: Mikyas 1/4000000 – 48×27 cm’dir. A. Sevim Koleksiyonudur]  Aydın Sevim tarafından hazırlanan 15 Kasım 2021 tarihli “Mersin İskelesi” bülteninden alınmıştır.

Mersin ve yakın çevresine ilişkin tarih, kültür, sanat araştırmaları yapar, çok sayıda kitabı ve çevirisi vardır.

scroll to top