,

KURTULUŞ SAVAŞINDA İÇEL

Kurtuluş-Savaşında-İçel-3.jpg

SAĞ KALANLAR 50 YIL SONRA TEKRAR ” ÇETE ” KURARAK BİR KİTAP YAZDILAR :

KURTULUŞ SAVAŞINDA İÇEL

İşgal günlerinde Fransızların ve Ermenilerin yaptıklarını ve  Kuvayı Milliyeyi okurken, Mersin tarihini 1920 li yıllarda İçel’in sosyal, kültürel, etnik, ekonomik yapısını, değer yargılarını, yaşam biçimini, konuşulan ve yazılan dilini de bulacaksınız.
280 sayfalık kitabın tamamını, virgülüne dokunmadan sunuyoruz.

Kurtuluş Savaşında İçel 4

KURTULUŞ SAVAŞINDA İÇEL *

BAHA MATBAASI

İSTANBUL – 1971

İ Ç İ N D E K İ L E R

Bu kitap Niçin Yazıldı

Bu kitap Nasıl Yazıldı

BİRİNCİ BÖLÜM

KISA TARİHÇE

Tarihte İçel
Tarihte Mersin
Tarihte Tarsus

İKİNCİ BÖLÜM

İŞGAL ÖNCESİ DURUM

Savaş Sonlarında Durum
Birinci Cihan Savaşının Son Günleri
Mustafa Kemal Kilis’te
Bir Karşılama Bir Öğüt
Ateş kese Doğru
Mustafa Kemal Gurup Komutanı
Ateşkes imzalanıyor
Mondros Ateşkes Anlaşması
Mustafa Kemal Hükümeti Uyarıyor
Mustafa Kemal’in İstek ve Tavsiyeleri
Mustafa Kemal Halkı Uyarıyor
Mustafa Kemal Mersin’de
Mustafa Kemal Adana’dan Ayrılıyor
Nihat Paşa Vazife Başında
Kilikya’yı Boşaltmamız İsteniyor
Tehdit Başlıyor
Nihat Paşa’nın Teklifleri Ve Sonuçları
İşgal Haberinin Tepkisi
Nihat Paşa’nın Uyarmaları
Kara Günlere Doğru

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞGAL VE İŞGAL SIRASINDA OLUP BİTENLER

Düşman Gemileri Mersin’de
İşgal Başlıyor
Galipler Topraklarımızı Taksim Ediyor
Fransızlar da İşgale Katılıyor
İlk Saldırılar
Fransız İşgali Genişliyor
İşgalde İdari Kuruluş
Mersin ve Tarsus’da Yönetim
Tanışma Ve Oyalama
Cemiyetler Ve Tutumları
Bir Açıklama Ve Bir Gerçek
İdari İşlere Karışma
Emniyette Durum
Belediyede Durum
İşgal Askerleri ile Anlaşma
Milis Teşkilatı
İşgalde Yayın
Türklerden Ajan Aranıyor
Fransızlar Jandarmaya El Atıyor
Yolculukta Tehlikeler
Ermeni Çeteleri Faaliyete Geçiyor
Tece Faciası
Takip Başlıyor
Yeniköy Faciası
Askeri Mahkemeler Ve Yetkileri
Vatanseverler Cezalandırılıyor
Bir Rozet Olayı
Hükümet Konağına Bayrak Çekme
Bir Başka Bayrak Olayı
Bir Çete ve Türklere Suç İsnadı
İkinci Çete ve Akıbeti
Silah Toplama Teşebbüsü
İzmir İşgalinin Etkileri
İki Küstahlık Örneği
Zorla Süsleme
Ticaret Mahkemesi Teşkili
Şehir İçi Saldırıları
Olay Genişliyor
Tarsus’ta Bir Olay
Jandarmanın Çalışmaları
Tarsus’ta Durum
Ermeni Komitesinin Yeni Bir Tertibi
Halk Oyuna Baş Vuruluyor
Bir Bayrak Olayı
Pas Pas Yapılan Bayrak
İngiliz Fransız Anlaşası ve Sonuçları
General Guro’nun Karşılanması
Sömürü Gümrüğü Kuruluyor
Jandarmanın Çalışma ve Hazırlıkları
Tarsus’ta Durum

BÖLÜM 4- 5

KURTULUŞ SAVAŞINDA MUT, SİLİFKE, ANAMUR, GÜLNAR VE ERMENEK

Mersin’e Tertiplenen İlk Kuvayi Milliyenin Kuruluşu
Kurtuluş Savaşına Toplu Bir Bakış
İstiklal Savaşının Milletler Arası Etkisi ve Sonuçları
Kuvayi Milliye Kuruluşunun İlk Önderleri
Mut’ta İlk Kuruluş
Silifke’de ilk Kuruluş
Mersin’e Mürettep İlk Kuvayi Milliyenin Kuruluşu
Mut’ta Durum ve Teşkilat Ve Mut Bölüğünün Kuruluşu
Karaman’dan Silah Getiriliyor
Teşkilat Genişliyor
Subay ve Erata Maaş Veriliyor
Mut’taki Silahlar Alınıyor
Binbaşı Emin Mengenli Mut’ta
Kuvayi Milliye Mağara’da
Mağara’daki Hazırlık ve Çalışmalar
Çalışma Keloluğa İntikal Ediyor
Yağda Köylerinde Teşkilat Kuruluyor
Gülnar’da da Teşkilat Kuruluyor
Mutasarrıfın Garip’ Bir Hareketi
Mustafa Kemal’in Direktif ve Uyarmaları
Müfrezeler Düzenleniyor
Mut’ta Alınan, Kararlar
Binbaşı Emin Bey Silifkelileri Uyarıyor
Silifke’de Teşkilat Kuruluyor

ALTINCI BÖLÜM

İŞGAL BÖLGESİNE GİRİŞ VE iLK OLAYLAR

İleri Hareket Başlıyor
Arslan Köy İşgal Ediliyor
İleri Harekâta Ait Rapor ve Yazışmalar
Fransızların Hazırlıkları
Jandarmada Kaynaşma
Seyyar Jandarma Bölüğü Kuvayi Milliyeye Katılıyor
Mersin’den Takviye ve Cephane Gönderiliyor
Adil Efenin Çamalan İstikametine Akını
Tarsus’ta Bir Bayrak olayı
Fevzi Esir Ediliyor
Fevzi Kurşuna Diziliyor
Fransızlar Fevziyi Arıyor

YEDİNCİ BÖLÜM

MERSİN VE TARSUS CEPHELERİNDE

MÜDAFAAİ HUKUK TEŞKİLATI

İlk Teşkilat  sf 165
Mersin Müdafaai Hukuk Teşkilatı
İlk Milletvekili Seçimi
Hükümet Teşkili
İaşe Ve Geri Hizmetler
Sağlık İşleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM

GURUP VE MÜFREZELERİN KURULUK VE KONUŞLARI

Milli Müfrezeler Teşkiline Ait Talimat
Mersin Gurubu
Tarsus Gurubu
Kavaklıhan Gurubu
Çukurova Cephesi Mıntıkalara Ayrılıyor

DOKUZUNCU BÖLÜM

MERSİN VE TARSUS CEPHELERİNDE YAPILANAN SAVAŞLAR

Giriş
MERSİN GRUBUNDA YAPILAN SAVAŞLAR
Başnalar Savaşı
Arpaçsakarlar Baskını
Fransızlara Verilen Ültimatom
Fransızların Mezitli Baskını
İçme Savaşı
Kızılyar Çiftliği Baskını
1. Su Bendi Savaşı
2. Su Bendi Savaşı
Su Bentlerinin tamiri
Yirmi Günlük Mütareke
Gudubes Savaşı
Emirler Savaşı
Amerikan Koleji Müdürünün Tutuklanması

TARSUS GRUBUNDA CEREYAN EDEN SAVAŞLAR

1. Eshabı Kehif Savaşı
1. Hacı Talip Savaşı
Bağlar Savaşı
Rasim  Bey Fabrikası Baskını
2. Hacı Talip Savaşı
Fransızların Adana’dan Çıkış ve Dönüşleri
Biricik Topumuz ve Marifetleri
Küçük Ziyaret Savaşı
2. Eshabı Kehif Savaşı
Karadirlik Savaşı
3. Eshabı Kehif Savaşı

KAVAKLIHAN GRUBUNDA CEREYAN EDEN SAVAŞLAR

1.Kavaklıhan Savaşı
Ballıca  Savaşı
2. Kavaklıhan Savaşı
Kar Boğazı Savaşı
Mersin ve Tarsus _köylerinde Yapılan Tahribat
İsmet Paşa’nın Takdirleri

ONUNCU BÖLÜM

ANKARA ANDLAŞMASI VE KURTULUŞ

Ankara Andlaşmasına Doğru
Fransızları Anlaşmaya Götüren Yol
Koparılmaz Bir Parça
Eşkiya Değil Vatansever
Andlaşmanın Metni
Andlaşmanın Fransa’da Uyandırdığı Tepki
Ermeniler ve Soysuzlar Kaçıyor
Fransızlar1a Diplomatik Temas Kuruluyor
Adana Havalisi Komutanlığı Kuruluyor
Mülki Teşkilat
Mersin’in Kurtuluşu
Tarsus’un Kurtuluşu
Son Vazife

Sözlük

*Bu kitabı ilk kez okuduğumda birçok teknik ve dilbilgisi yanlışı olduğunu görüp üzüldüm.Tasarım ve düzeltme için zaman veya para fedakârlığı yapan olmamış. Belki de o büyük kahramanlar hiç kimseden böyle bir yardım talebinde bulunmamışlar. Aksine kitabın “Geliri Türkiye Kuvayı Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesine bırakılmıştır”. Kitaba sahip çıkacak bu dernek de 12 Eylül 1980 de “anarşist” sayılıp kapatılmış, mallarına el konulup tarihi belgeler kaybedilmiştir. Kitabın görüntüsü savaşı ve başarının görkemini değil ama o hikâyesini içinde barındırdığı Çukurovalının alçak gönüllülüğünü, hoşgörüsünü, fedakârlığını, alınma – gücenme gibi şeylerle uğraşmayıp sonuca gitmek konusundaki kararlılığını  gösteriyor.Kitabı her haliyle sunabilmek için özellikle hiçbir düzeltme yapmadım. Saygılarımla. Ziya AYKIN …………….KİTABIN DEVAMI İÇİN BU SATIRI TIKLAYIN……………..

Biyografik Bilgi

scroll to top