,

LEHÇEMİZ – Mustafa ÜRKMEZ

Evin saçağına diyorlar SÜYÜK
Çok küçüğe GÜÇCÜK, iriye BÖYÜK,
Serçe kuşu CÜCÜK, Üveyiği HÖYÜK,
Yabani hayvana TOR derler bizde,

Harman dövenine deriz ki. GEM
Yaraya BERE, ilaca EM
Hayvan yiyeceği otuna YEM,
Dumansız ateşe KOR derler bizde.

Ekmek pişen taşın da SÜVEDİR,
İki yaşlı inek ismi DÜVEDİR
Yün düşmanı böcek, adı GÜVEDİR,
Bazan da uçmaya ÇUR derler bizde.

Kanala HENDEK, arkına HARIK,
Toprakta açılmış çatlağa YARIK
Su ile yapılan çamura MIRIK,
Betonlu duvara SUR derler bizde.

Emine’ye EMİK, Fatma’ya FATIK
Çocuk ayakkabısı oluyor PATİK,
Süt yüzüne KAYMAK,  ayrana KATIK,
Bir çeşit peynire LOR derler bizde.

Yetişmiş bir mala denir ki, EKE,
Keçi erkeğine söylenir TEKE,
Besili tosuna diyoruz BÖKE,
Siyah koyunlara MOR derler bizde.

Yastık, yatak, ÖRTÜ, sedire MAKAT,
Güç, kuvvete MECAL, bazı da TAKAT,
EL İLE VURULAN ŞAMARA tokat,
Birşeyi bükmeye BUR derler bizde.

Anahtara KİLİT, bazende KÖCEK,
Yeni bitmiş buğday, tarla da GÖCEK,
Üvendire MESE, demiri MECEK,
Sürülmemiş yere BOR derler bizde,

Yıkanmaya ÇİMMEK, hamama YUNNUK,
Giyime, kuşama deriz ki DONNUK,
Un için ayrılan buğdaya UNNUK,
Namusa, şerefe AR derler bizde.

Fistana ZIBIN, düğmeye KEBE,
Biz amcaya EMMİ, nineye EBE,
Gence DELİKANLI, çocuğa BEBE
Sevgiliye, dosta YAR derler bizde.

İnsanın yüzüne SİMA, ve SIFAT,
Yaramaz çocuğa HAŞARI, AFAT,
Bir şey küçültmeye deriz ki UFAT,
İmkansız, çetine ZOR derler bizde.

“Buraya gel” dersek, diyoruz ÇAĞIR,
Birin sesliyorsak, ÜNNE ve BAĞIR,
Ismarlama söze git söyle ÇIĞIR,
Konuşmada söze COR derler bizde.

İki evlenirsen, gelene GUMA,
El, yüzü yıkama temizlik, YUMA,
Birşey arzulama, isteme UMA,
Bilgi öğrenmeye SOR derler bizde.

Burçağa KÜŞNE, mısıra DARI,
Kadına ARVAT, bazende KARI,
Yakışıklık GOSKA, temize ARI,
Hafife YEĞLİ HOR derler bizde.

Merdivene denir, SÜMBÜL ve YOLAK,
Başörtüsü YAZMA. Bazı da DOLAK,
Yırtığı dikilen yamaya ULAK,
Yamayı dikmeye VUR derler bizde,

DAHA DA ZENGİNDİR BİZİM LEHÇEMİZ,
HERKESE AÇIKTIR FİKİR BAHÇEMİZ,
KIYMETİ ÖLÇÜLMEZ DİLDE AKÇEMİZ,
YETER Kİ ZEKANI YOR, DERLER BİZDE.

MUSTAFA ÜRKMEZ
“Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı” olan “İÇEL KÜLTÜRÜ”  Ocak  1989  ayı  7. Sayısından alınmıştır.İçel Kültürü : Sayı 7

Biyografik Bilgi

scroll to top