,

MERSİN ADININ KAYNAĞI – 17. BL.

Murt-Mersin.jpg

Önceki sayfalarda gezginlerin kayıtlarından yola çıkarak Mersin adının ne zamandan itibaren kullanıldığının izlerini sürerken kentin günümüzdeki adının, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde karşılaşılan, Türkmen kökenli “Mersinoğlu” göçerlerinin, bu civarda kurdukları yerleşimin adından kaynaklanmış olabileceği üzerinde durmuştuk. (1671). Evliya Çelebi’den sonraki ilk referansımız ise kentin adına “Mersyn” olarak atıfta bulunulan
1812 tarihli Amiral Beaufort’un haritalarıdır. William Burckhardt Barker ise 1851 yılında Londra’da yayınlanan “Cilicia” adlı kitabında (s. 116) Mersin’den “Mursina” olarak bahsetmekte ve kentin adının bölgede çok miktarda bulunan Yunanca “Myrtle” (Murt) ağacından geldiğini belirtmektedir.

Mersin adının kaynağı ve etimolojisiyle ilgili antik belgeler yeterli değildir. Bu nedenle Mersin adının kaynağı konusunda çeşitli iddia ve söylenceler vardır. 18. yüzyılda (1851-1853) bölgeyi gezip araştıran Doğu bilimci Victor Langlois’in yayımladığı, ‘Kilikya’da Bir Gezi’ adlı kitabında verdiği bilgilere dayanarak, Mersinli araştırmacı, sikke bilimci Edoardo Levante de -Burckhardt gibi – kendisi tarafından belgelenerek dünyaya tanıtılan Zephyrion sikkelerinde yer alan, yöreye özgü bir bitki olan “Myrtus” (Murt) denilen Mersin ağacı nedeni ile kentin “Mersin” adını aldığını öne sürmektedir.

Yumuktepe.com notu: (Bildiğiniz gibi, okumakta olduğunuz bu kitap yazarı Semihi Vural tarafından Şinasi Develi’ye armağan edilmiştir.)  Şinasi Develi’nin yukarıdaki konuya ilişkin “Mersin Adı nereden Geliyor” başlıklı yazısını okumak için bu satırı tıklayınız…………….. 

Biyografik Bilgi

scroll to top