,

MERSİN İSKELELERİNDEKİ DEĞİŞİM – 56. BL.

Mersin.jpg

İskelelerdeki değişim

Önceki bölümlerden özetlenirse;

1916 Yılında Mersin’deki İskeleler
Khanzadian tarafından 1916 yılında hazırlanan Mersin haritasında kentte dört iskele bulunduğu görülmektedir. Bu iskeleler, doğudan batıya doğru, garla doğrudan ilişkili olan “Demiryolu İskelesi”, Taşhan’ın önündeki “Taş İskele”, Gümrük Meydanı’ndaki kentin ilk iskelesi olan “Gümrük İskelesi” ve haritada ismi belirtilmemiş ve yalnızca “İskele” olarak gösterilmiş olan iskeledir. (Selvi Ünlü, 2007: 139). Bu tarihe kadar Gümrük İskelesi’nin doğusundaki iskeleler Mavromati’nin inşa ettiği demir iskele ile Messageries Maritime ya da Tuz İskelesi hizmet veriyordu.

1920 Yılında
Paris’te çizilen planda ise Mersin’de Gümrük İskelesinin doğusunda iki iskele yeri işaretlenmiştir. Bunlar, Mavromatti İskelesi ile Messageries Maritime yani Tuz İskelesi olmalıdır. Gümrük İskelesinin batısında ise üç iskele görülüyor: Taş İskele, Alman İskelesi ve Demiryolu İskelesi.

1928 yılında
Cumhuriyet döneminde yeniden yapılanan Demiryolu İskelesi artık Beton İskele olarak anılmaktadır.
Alman İskelesi ise bir şehir efsanesi olarak anılsa da, bir iskele yıkığı durumundadır. Ancak Mersin Belediyesi, kartpostallardan anladığımıza göre Fransız İşgali sırasında yapılan yeni iskele “Belediye İhraç İskelesi” adı ile hizmete girmiş ve çalışmaktadır.
Maden/Krom İskelesi adı kesin bilinmese de işlev görmektedir.
Taş İskele ise yeniden betonarme olarak uzatılmış ve faal durumdadır.
Artık ilk yapıldığı günden itibaren sürekli yenilenen ve gelişen Gümrük İskelesi liman açılana kadar işleyecektir. Ancak doğusundaki iskelelerden artık hiç söz edilmez.
Onlar Mersin’in deniz ticaret tarihinde yerlerini alırlar. Şinasi Develi ve Aykut Hokkacı iskelelerdeki isimlerde anlaşmış görünürler.
Uray Caddesi’nde Devlet Demir Yolları İskelesi, Belediye İskelesi, Tuz İskelesi, Taş İskele bulunuyordu. DDY İskelesi… (Şinasi Develi)
Kıyıdaki belli başlı iskeleler; batıda bugünkü Belediye hizasındaki sportif amaçlarla kullanılan İdman Yurdu İskelesi, doğuya doğru sıra ile; Gümrük Meydanı ağzındaki Yolcu İskelesi, Hükümet Konağı hizasına gelen Maden İskelesi, İstasyon hizasında ve demiryolu ile istasyon tiraj sahasına bağlanan Devlet Demiryolları İskelesi bulunuyordu.
Bu bilgilere dayanarak Mersin limanı hizmete girene kadar Mersin’de Gümrük, Taş, Belediye ve DDY İskeleleri 1960 yılına kadar hizmet vermeye devam etmişlerdir.
29 Ağustos 1927’de “Mersin Liman İşleri İnhisarı TAŞ” kurulmuştur.

1954 yılında yapımına ancak başlanan ve 1961 yılında hizmete açılan
Mersin Limanı, TCDD ve Limanları İşletmesi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir.
(Semihi Vural / Gündüz Artan: “Mersin İskeleleri” yazı dizisi. Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi – Ocak 1995-Nisan 1995, s. 32-35).

Biyografik Bilgi

scroll to top