,

MERSİN, KELEBEKLERİNE EZGİ ARIYOR

Kelebek-beste.jpg

MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BASIN BÜLTENİ 08 Aralık 2017
“Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor”
8. Beste Yarışması
Mersin Uluslararası Müzik Festivali, her sene festival kapsamında düzenlediği beste yarışmasını bu yıl, “Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor” sloganıyla kelebek habitatı açısından zengin Mersin doğasına ithafen gerçekleştirecek.
Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), Mersin’in kültürel ve doğal zenginliklerinin  öne çıkartılması amacıyla festival kapsamında düzenlediği beste yarışmasını bu yıl, “Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor” sloganıyla kelebek habitatı açısından zengin Mersin doğasına ithafen gerçekleştirecek.
Mersin Kanlıdivane kelebeklerinin konu alınacağı ve klarnet dörtlüsü formunda  düzenlenen yarışmada başvurular, 20 Mart 2018 Salı günü mesai bitimine kadar sürecek. Yarışma sonucu, 2018 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve finale kalan eserlerin seslendirileceği konserle halka açık oylama sonucunda belirlenecek. Yarışmada,  toplamda 10.000 TL para ödülü dağıtılacak.
Türkiye genelinde var olan 450 kelebek türünün 150 kadarı Mersin’de yaşamakta. Kanlıdivane Antik Bölgesi ise tarımsal ilaçlamadan uzak tutularak korunmuş bir bölge olması nedeniyle tek başına 60 çeşit kelebeğin yaşam alanıdır. Kelebek habitatı açısından olağanüstü değere sahip Mersin doğasına ithaf edilen yarışmanın şartnamesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Yarışma Kuralları
Sunuş
Bu yarışma, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu’nun her yıl ilan  edeceği Mersin bölgesini ilgilendiren bir tema üzerine bestelenecek yeni eserler içindir.
Yarışma, ön jüri tarafından seçilen eserlerin seslendirildiği ve  seyircinin beğeni oylamasıyla kazananların belirlendiği festival kapsamında bir “konser gecesi” şeklinde organize edilir.
Toplam ödül 10,000 TL dir.
Adaylar
Yarışma, her yaştan her türlü artistik ve/veya akademik geçmişi olan T.C. vatandaşlarına açıktır.
Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler.
Eserler
Tema: Kanlıdivane kelebekleri konu alınarak çalışılacaktır.
Orkestrasyon: Klarnet dörtlüsü için. Dört klarnetçi için.
Sib, A, Mib ve Bas Klarnet kullanılabilir. Mib ve Bas Klarnet en fazla 1 adet kullanılabilir.
Belirtilen enstrümanların dışında kullanılması halinde eserler değerlendirmeye alınmaz.
• Süre: 4-5 dakika arasında olmalıdır. 4 dakikadan kısa 5 dakikadan uzun eserler değerlendirmeye alınmaz.
• Bu yarışma için yazılacak eserlerin her türlü formu dahil daha önce icra edilmemiş, yayınlanmamış, başka ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmamış olmalıdır.
Başvuru ve ekleri
• Başvuru formu ve sözleşmesi www.merfest.org.tr adresinden temin edilebilir.
• Başvuru ücreti yoktur.
• Gönderilecek paket şunları içermelidir;
o 4 kopya Partisyon ve iki takım Partiler. PDF olarak da gönderilmesi halinde birer takım yeterlidir.
o Herhangi bir formattaki ses kaydı. CD, belek vs. bir medya üzerinde.
o Üzerinde sadece “Rumuz” belirtilmiş kapalı bir zarf içerisinde;
 Kişisel bilgilerin belirtildiği başvuru formu
 Biyografi
 Akademik ve artistik geçmişe ilişkin dokümanlar
 Kimlik fotokopisi
 Vesikalık Fotoğraf
• Kapalı zarf içeriği dışında bütün dokümanlarda ve notalar üzerinde sadece “Rumuz” kullanılır. Bestecinin kimliğini belli edecek hiçbir ifade veya belge yer alamaz. Kimlik bilgilerini içeren zarf konser gecesi seyirci huzurunda açılacaktır.
• Temin edilen nota ve dokümanlar iade edilmez.
• Sadece posta/kurye/kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilir.
• Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
Teslim Tarihi ve Adresi
• Son başvuru tarihi 20 Mart 2018 mesai bitimine kadardır.
• Bu tarihten sonra ofis adresine ulaşan başvurular kabul edilmez.
• Başvuru adresi:
Sanat Etkinlikleri Derneği, Kültür Mah. Toroğlu apt. A Bl. K.1 No.2 33010 Mersin
Rumuz
• Adaylar kendi ismi yerine geçecek tek kelimelik bir “Rumuz” ile yarışmaya katılırlar. Birden fazla eserle yarışmaya katılan adaylar her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır.
• Rumuz, başvuruda kullanılan her doküman, kişisel bilgilerin yer aldığı kapalı zarf ve notalar üzerinde açıkça belirgin olmalıdır.
• Başvuru için gönderilen postada gönderici adresi yerinde “Rumuz” kullanılır. İsim belirtmenin zorunlu olduğu durumlarda burada ismin yanında “Rumuz” kullanılamaz.
Değerlendirme ve Jüri
• Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular, şartnameye uymayans çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
• Başvuruların arasından seyirci oylamasına sunulmak üzere jüri tarafından 5 birinci eser seçilir.
• Jüri, festival sanat yönetmeni ve festival sanat danışma kurulu üyelerinden oluşur.
• Komisyonun kararı nihaidir ve değişmez.
Diskalifiye Şartları
• Herhangi bir şekilde eser/rumuz sahibinin kimliğinin açığa çıkması.
• Oylamayı etkileyecek duyuru, lobi, vb. faaliyetlerin yapılması.
• Festival Yürütme Kurulu’nun yukarıda açıklanan ihlaller oluştuğunda ilgili yarışmacıyı diskalifiye etme yetkisi vardır.
• Bu şartlar yarışma gecesi kimlik zarflarının açılacağı ana kadar gözetilecek olup, ödül gecesine kadar diskalifiye kararı verilebilir.
• Yürütme Kurulu üyelerinin her biri yarışma gözlemcisidir. Herhangi bir ihlal tespit edildiği takdirde kurul tarafından durum yazılı olarak rapor edilerek ilgili yarışmacı varsa katıldığı diğer eserleriyle birlikte diskalifiye edilir ve kendisine bildirilir.
Konser ve Oylama
• Jüri tarafından seçilen 5 eser festival kapsamında bir konser gecesinde kurayla belirlenen sırayla seslendirilir.
• Konser günü ve saati ayrıca festival programı çerçevesinde duyurulur.
• Eserler komitenin belirleyeceği nitelikli müzisyenler tarafından seslendirilir.
• Yarışma jürisini eserlerin seslendirileceği akşam salondaki davetli seyirciler oluşturur.
• Eserler seyircilerin vereceği beğeni puanları ile derece kazanır.
• Yarışma komitesi üyeleri ve davetiyesiz seyirciler oy kullanamazlar.
Duyuru ve İlanlar
• Yarışmaya ilişkin ilan ve duyurular www.merfest.org.tr adresinde ve sosyal medya kanallarından yapılır.
• Başvurusu ulaşan çalışmaların Rumuzları alfabetik sırayla duyurulur.
• Seyirci jürisine sunulmak üzere seçilen eserler teslim tarihi bitimini takiben 15 gün içinde web sitesinde ilan edilir.
• Konser sonrası oy/puan sayımı yapılarak kazananların kimlik zarfları seyirci huzurunda açılarak duyurulur ve kendileri hakkında bilgi verilir.
• Kazananlar yerel ve ulusal basına bildirilerek web sitesinde ilan edilir.
• Kazanan eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak postayla bildirim yapılır.
Ödüller
• Seyirciden en çok beğeni puanı alan ilk üç eser dereceye girer.
 Birinci: 5000 TL ve sertifika.
 İkinci: 2500 TL ve sertifika
 Üçüncü: 1500 TL ve sertifika
 Dördüncü: 500 TL ve sertifika
 Beşinci: 500 TL ve sertifika
• Eşit puan alan eserler arasında ödül paylaştırılır.
• Derece alan eser sahiplerinin ödülleri konser gecesinde veya ayrı bir organizasyonla takdim edilir.

İrtibat:
Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği (Mersin Uluslararası Müzik Festivali)
Kültür Mah. Toroğlu Apt. A Blok ½ 33010 Akdeniz-Mersin
Tel: 0324 237 78 10
e-posta: operasyon@merfest.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyografik Bilgi

scroll to top