,

MERSİN TARİH DOSTLARI TOPLANTILARI

2014-02-MTD-SELCUK_OLCER-duyuru.jpg

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi tarafından başlatılan ve ilki 23 Mart 2009 Pazartesi günü İçel Sanat Kulübü işbirliği ile İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu’nda gerçekleştirilen “Mersin Tarih Dostları Toplantıları”,
-Mersin’de yerel tarih, kent tarihi alanında çalışmalar sürdüren,
-kendi aile tarihini, Mersin’in yakın geçmişini merak eden ve araştıran ya da benzer çalışmaların yapılmasını destekleyen kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Bir başka deyişle “Mersin Tarih Dostları Toplantıları”, bu yönde kentin sahip olduğu bir potansiyeli harekete geçirerek, dağınık ve parça parça suren çabayı somut sonuçlar alacak biçimde yönlendirmeyi, yapılan çalışmaları paylaşmayı, ortak bir zeminde bir araya getirmeyi hedefliyor.
Toplantılar, Mersinli olsun olmasın, yasadığı kenti merak eden, anlamak isteyen ve en önemlisi bu konuda gönüllü olarak çalışmak isteyen herkese acık.
Toplantılarda, gelecekte yapılabilecek kent tarihi ve yerel tarih çalışmaları için gönüllü çalışma grupları oluşturulmaya çalışılıyor. Aile tarihleri, sosyal tarih, mahalle tarihleri, eğitim tarihi, eğlence kültürü, yayla yaşamı vb. pek çok konu başlığı var.
Yaşadığı  kente yeniden ve farklı bir gözle bakabilmek için bir fırsat olabileceğini düşünenlerin  bu toplantılara katılmaları beklenmektedir.

Biyografik Bilgi

scroll to top