,

Mersin Vapuru Sürat Postası

Eski-PTT.jpg

Mersin Vapuru Sürat Postası – (Yapım yılı 1896, Tonajı 1200)
MERSİN’den GELEN HABERLER
18 Kasım 1888 – Mersin kasabasında bir tramvay hattı inşası imtiyazının verilmesi.
23 Kasım 1893 – Mersin Rüsumat Müdüriyeti iskelesinin inşası.
08 Kasım 1894 – Mersin’de, fırtınadan yıkılan ahşap iskelelerin yerine, mahalli belediye tarafından Avrupa’dan getirtilen demir iskelelerin inşası.
28 Kasım 1900 – Mersin’de açılışı yapılan Maarif Oteli’nin inşasında hizmet ve gayreti görülen şahısların rütbeyle taltifi.
11 Kasım 1901 – Mersin Hükümet Konağı’nın müceddeden inşası.
13 Kasım 1901 – Prens, Bathbezige’in kumandasındaki yedi kıta harp gemisi ile Mersin’e geldiği ve Adana valisi ile görüştüğü.
11 Kasım 1903 – Adana, Tarsus ve Mersin Redif taburlarının bütün ihtiyaçları tamamlanarak Odesa vapuruna bindirilerek gerekli merasim yapılmak suretiyle Yemen’e gönderildikleri.
28 Kasım 1904 – Devlet-i aliyye ile Almanya arasındaki pamuk ticaretinin tesisi için Dersaadet yoluyla Mersin’e gelen Almanya’nın Rumstok Darülfününu Muallimlerinden Dr. Fisnes ile pamuk tüccarı Lovis Merin ve Almanya Konsolosu Kristiyan’ın Adana ve Mersin’de bir süre ilmi tetkikte bulunacakları.
15 Kasım 1910 – Adana-Mersin ve Tarsus’ta elektrik ve tramvay imtiyazı ile şirketin Adana’da yaptıracağı park ile ilgili yazışma, proje ve planlar.
14 Kasım 1911 – Mersin Redif Taburu’nun silah altına alınması.
01 Kasım 1914 – Aslen Yunan tebaasından olup Rusya’nın fahri Mersin Viskonsolosluğu vazifesini ifa etmekte olan Mavromati Efendi’nin gitmek istediğine dair.
20 Kasım 1918 – Mersin Gümrüğü önünde bulunan iskelenin tamir edilmesi lüzumunun Adana Valiliği’ne bildirilmesi.
09 Kasım 1927 – Samsun ve Mersin limanlarının inşası konusunda Societe Technigue Algerien ve Societe National de Travaux şirketleri ile görüşmelere başlanması.
15 Kasım 1931 – Mersin Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi’nce dalgıç makinası ile teferruatının satın alınması.
13 Kasım 1934 – İçel Belediye Başkanlığı’na seçilen Mithat Bey’in başkanlığının onayı.
12 Kasım 1945 – Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Profesörü John Garstang idaresinde yapılmakta iken ara verilmiş olan Mersin Yümüktepe kazısına aynı Prof. idaresinde yeniden başlanmasına izin verilmesi.
12 Kasım 1949 – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Şükrü Şişman’ın, Mersin’e liman yapılması konusundaki telgrafı.
02 Kasım 1956 – Merkezi Mersin olmak üzere Türkiye Narenciye İhracatçıları Birliği’nin kurulması.
11 Kasım 1966 – İçel’in Gözne Bucağı Yayla mevkiindeki bir miktar Hazine arazisinin, Gençlik Yayla Kampı kurulmak üzere, Türkiye Kızılay Derneği’ne satılması.
02 Kasım 1967 – Mersin’de kurulacak Akdeniz Suni Gübre tesislerine, Azot Sanayii TAŞ’nin % 40 hisse ile ortak olması.
Aydın Sevim tarafından hazırlanan 15 Kasım 2021 tarihli “Mersin İskelesi” bülteninden alınmıştır.

Mersin ve yakın çevresine ilişkin tarih, kültür, sanat araştırmaları yapar, çok sayıda kitabı ve çevirisi vardır.

scroll to top