,

MERSİN’DE DERGİLER VE İSK DERGİSİ – ŞİNASİ DEVELİ

inasi-Develi.jpg

ŞİNASİ DEVELİ TARAFINDAN İÇEL SANAT KULÜBÜ DERGİSİNİN 200. ÖZEL SAYSI İÇİN YAZILMIŞ OLAN “NİCE…NİCE…YILLARA ”  BAŞLIKLI YAZI 

Öncelikle; bugün 200. sayısını izleyeceğimiz dergimize, daha nice başarılı uzun yayın yılları dilerken, sanat hayatına böyle bit yayını sunup ve devamını temin eden, kulübümüzde bugüne kadar görev almış bütün sanatseverlere, minnet ve şükranlarımızı sunmak isteriz.

Böyle bir yayını devreye sokmak bir hizmettir, ama uzun süre devamının gerçekleştirilmesi ise, takdire şayan bir başarıdır. Mersin yıllarca dergi gördü, izledi. Uzun yayın süresine ulaşanları maalesef çok nadir. Dergimiz; 2-3 yapraklı bir bülten olarak 1991 yılında yayın hayatına girmiş. Nisan 1992 yılında dergi kimliğine kavuşmuş. Tanıtımı halen “Aylık Bülten” şeklinde olsa da, o bu seviyeyi aşmıştır. Bu vesile ile Mersin’in  geçmişten günümüze genelde geçirdiği dergi yaşamına birazcık değinirsek; Rahmetli Gündüz Hocamızın “Mersin Basın Tarihi” adlı kitabında, bu konuda yeterli bilgi alabiliriz. Odak, Köy Eğitmeni, Ürün,  Çevre, Kıyı, Sel, Elek, Dost Işıklar, İnsan, Öğretmen Sesi, Spor, Pota, Senfoni, Mavi Bülten, Güney Süvari, Barış, Akkahve, Yeni Ufuk, Kent, Hedef, Yurdakul, Yelken, Bilgi   Yolu, Ufuk isimlerini taşıyan değişik konularla yayın hayatına  girmiş dergiler görüyoruz. Bazılarının ömrü çok az bazıları biraz daha fazla olabilmiş. Örneğin; Mersin Halkevi tarafından yayınlanan “İçel” 1938 – 1946 arasında; “Kuvayı Milliye” 1958-1973 yılları arasında; “Mozaik” 1992-1994 yılları arasında yayında kalabilmiş.  Bugün kentimizin yayın alanındaki dergi durumlarını bilmiyorum. Kısa süre önce; “Endüstriel” isimli bir dergiyi, benimle ikinci sayısında röportaj yaptığında tanımıştım bir ara durduğu söylendi. Mersin’in ekonomik yaşamında etkili bir yayındı, devam etmiyorsa yazık olur. “Mersin Barosu Dergisi” birkaç deneme ile yayına girdi,  devam edemedi, şimdi aylık olarak tekrar devrede. Bir hukuk dergisidir, ancak biraz magazin yönünü yadırgadım. Baro Başkanımıza da bunu ilettim, Eğer baromuz avukatları muhtevada magazin ağırlıklı bir yayın istiyorlarsa, Baro’nun her tür imkanı var, öyle bir yayını da ayrıca devreye sokulabilir.

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından yayınlanan “Mersin Deniz Ticaret” isimli dergi 256’ncı sayısında 22 yıldır yayınlanıyor. Yazı içeriğinde ağırlık  Oda’nın gayesine matuf. İki yıldır istekleri üzerine (ayda bir) benim de yazım yayınlanıyor, ama deniz ticareti, konumuz dışında kalıyor. Dergimizde de zaman zaman yazıyorum. Dergimiz sanat dergisidir ve bu da benim erişemediğim bir bilgi dalıdır. Yazılarımızda konumuz, kentimizin geçmişi ile ilgili olmaktan öte gidemiyor… Sanat üzerinde de olabilseydi, mutlu olurdum. 70’e yakın yazım içerisinde sadece birkaç yazımda Sanat’a değinebilmişim. Herkes, her konuda (Sağlık,  hukuk, ekonomi dahil) biraz bir şeyler yazabilir, ama sanatçı değilse sanat konusundaki fikirleri sanatsal olmaz. O nedenle, dergiler kuruluş gayelerine göre yayınlarını sürdürmeli, imkanları ölçüsünde kentini yakın ilgilendiren konulara dergisinde yer verebilmelidir. Dergimizi her ay muntazam elimize alıyoruz. Bilmiyorum her seferinde bunun nasıl gerçekleşebildiğini düşünebiliyor muyuz? Kulübün de, derginin de maddi imkanları çok kısıtlı. Para ile satılmıyor. Yandaşlığı sadece sanat üzerine, o nedenle dışarıdan maddi desteği olamıyor. Yayın konusu belli, piyasaya mal ve hizmet arz etmediği için reklam geliri de yok. Bir kaç reklam, ahbap işi. O da yetersiz… Kulüp, mevcut gelir imkanları ile ancak zaruri giderlerine yetebilmekten öteye gidemiyor. Yani kısaca; her yönü ile dört başı mamur bir dergi de olsa, maddi olanakları kısıtlı ise, ondan uzun süreli yayın ummak biraz hayal olur diye düşünebiliriz. Ama bizim dergimiz bu şartlarla bugünlere geldi ve yayımlarını  başarı ile surdürüyor. Bunu; maddi imkansızlıkları en aşağı seviyede tutabilen; bütün inanç, bilgi,  birikim ve gayretlerini bu gayeye teksif eden kulübümüzün her dalında görev alan dostlarımıza medyunuz. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz ve dergimize de kulübümüze de; nice… nice… yıllara… dileklerimizi tekrarlıyoruz.

Biyografik Bilgi

One Reply to “MERSİN’DE DERGİLER VE İSK DERGİSİ – ŞİNASİ DEVELİ”

Comments are closed.

scroll to top