,

MERSİN’DE PAMUK AMBARLARI – 23. BL.

Frenk-Mahallesi.jpg

FRENK MAHALLESİ

Meresin Frenk Mahallesi

1900’lü yılların başında Mersin Frenk Mahallesi. Hayrettin Ergun arşivi

Mersin kentinin yeniden doğuşunun pamuk ekimi sayesinde gerçekleştiğini söylemiştik. Kent içinde anayola yakın, eski Frenk Mahallesi dediğimiz Yoğurt Pazarı ve çevresindeki yapılarda zemin katlar oldukça yüksek tutulmuştur. Buraları pamuğun işlendiği, balya haline getirildiği ve özellikle sevkine kadar depolandığı kapalı alanlardır. Kat yüksekliği (tavanı) neredeyse yol/sokak genişliğine eşittir. İşyeri ve konutu bünyesinde birleştirmiştir.
Yörenin ekonomik yaşamında önemli yer tutan pamuk bitkisinin şiflenmesi (pamuğun kozasından ayrılma işlemi) çevre evlerin geniş avlularında yapılmakta ve temizlenen pamuk yapıların depolarında muhafaza edilmekte idi. Bu nedenle pamuk mimari yapıyı yönlendiren ve onun ayrı düşünülemez bir parçası olmuştur. Mağaza denilen yapının üst katları, genellikle gayrimüslim olan mal sahibinin konutu olarak düzenlenmiştir. Bu yapıların önemini vurgulamak için kapılar özenle biçimlendirilmiş ve çevresi bezenmiştir.

Anılan mahalle günümüzde Cami Şerif Mahallesi içinde yer alan Vilayet Konağı çevresidir. Önceki sayfalarda verilen bilgilerden günümüzün Mersin kent yerleşiminin antik Zephyrion üzerinde yapılanmış olduğunu biliyoruz. İşte 1830’lardan itibaren bölgeye yerleşen Levanten Avrupalı tüccarlar, antik yapı kalıntıları, taş ve tuğla örenler üzerine yeni bir yerleşim merkezi kurarken Vilayet Konağı ve çevresinde çok amaçlı konut/ambar/ticarethane yapıları inşa etmişlerdir.

Biyografik Bilgi

scroll to top