,

PAMUĞUN ÇOCUĞU MERSİN VE İSKELELERİ – İÇİNDEKİLER – SEMİHİ VURAL – 2. BL

Mersin-İskele.jpg

İ Ç İ N D E K İ L E R

Ö N S Ö Z
BAŞLARKEN
GEZGİNLERİN GÖZÜYLE MERSİN
Evliya Çelebi -1671
Kaptan Sir Francis Beaufort 1812
William Martin Leake 1824
Fransız Konsolos Jille 1830’lar
Charles Texier 1836
Habeeb Risk Allah Efendi 1850
William Burckhardt Barker 1850-51-53-61-62
William Beamont 1854
Charles Victor Langlois 1861
Grattan Geary 1870
Thomas Dallam (1570-1620) 1870
Dr. Louis-Charles Lortet 1875
Edwin John Davis 1879
Vital Cuinet 1890
Kont Karl Graf Lanckoronski 1890
Massy 1896
Ahmet Şerif 1910

MERSİN ADININ KAYNAĞI
Mersin’e Adını Veren Mersin Bitkisi / Ş. Maya – Mustafa Öztürk
Çukurova’nın İşgali ve Pamuk Ekimi
Kazanlı Beldesi / Gündüz Artan
19. Yüzyılın En Önemli Ürünü: Pamuk
Türkiye’de Pamuk
Frenk Mahallesi

MERSİN’E GENEL BİR BAKIŞ
COĞRAFYA
Yer Şekilleri – Toprak Özellikleri
Dağlar
Ovalar
Kıyılar
Akarsular
Yaylalar

İKLİM
Bitki Örtüsü
Doğal Güzellikler

SOSYAL YAŞANTI
Mersin Halkı – İlk Mersinliler – Mersin Kent Mezarlığı
Nüfus Hareketleri ve Nedenleri
Yöresel Giyim Kuşam
Yerel Yemekler
MERSİN DİYE BİR YER YOKTU
Mezitli
Yoğurt Pazarı
Yumuktepe
Kalamya’dan Limana Mersin İskeleleri
Yeni, Yepyeni Mersin / A. Zeki Teoman
19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Mersin Ekonomisi / Yüksel Akkaya
Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin / Nükhet Adıyeke – Nuri Adıyeke
Mersin – Adana Demiryolunun Öyküsü
Hicaz – Bağdat Demiryolları ve Mersin
Mersin Garı
Mersin Feneri
Kasaplar Çarşısı – Eski Sebze Hali
İki Ünlü Mersinli
Herman Jansen Mersin’de
Mersin İskeleleri “Mersin limanı” Olarak Anılıyor
Çelişkili Çeşitlilik

MERSİN’DE İSKELELER SERÜVENİ
Piri Reis Haritaları
Ticaret Anlaşması ve Tanzimat Fermanı
İskele Yapım Gereçleri
Mersin Satıyor
1916 Yılında Mersin’deki İskeleler

MERSİN TARİHİNDEN KESİTLER
Spad Uçakları Mersin’de
Uray Caddesi
Eski Vilayet Konağı
Emperyal Otel
Mersin Vapuru
Refah Faciası
Dekovilin Peşi Sıra – Uray’dan Çıktık Yola Sergisi
Mersin İskeleleri / Gündüz Artan – Semihi Vural

Anlatılanlar, Planlar ve Fotoğraflardan Yararlanarak Saptanan
MERSİN İSKELELERİ

Devlet Demir Yolları İskelesi (Beton İskele)

Alman İskelesi
Giritli Mübadiller Mersin’e Ayak Basıyor
Gold – İngiliz Yağ Fabrikası
Mersin Şimendifer İskelesi
Atatürk Alman İskelesi’nden Denize Giriyor
Dekovil Hattı / Abdullah Ayan
Mersin Kalafathanesi

Belediye İskelesi

Maden İskelesi / Krom İskelesi
Dekovilin Peşi sıra

Taş İskele

Gümrük İskelesi

Mavromati İskelesi
Soğuksu Caddesi

Messageries Maritimes İskelesi / Tuz İskelesi

Mersin İdmanyurdu / Sursuk İskelesi mi?

Halk İskeleleri
Belediye Bahçesi İskelesi
Deniz Hamamı İskelesi

Umumi Mağazalar İskelesi

Gazhane İskelesi

Ve Mersin Limanı

ZAMAN TÜNELİNDE MERSİN İSKELELERİ
TESPİT VE BİR ÖNERİ
ZAMANDİZİN
EKLER
EK 1: Semihi Vural’ın “Pamuğun Çocuğu Mersin Ve Mersin 216-229
İskeleleri” Kitabı Üzerine Notlar / İhsan Toksöz
Mersin’de Nostaljik Bir Tekne Gezisi / Semihi Vural
EK 2: Ak Altının Serüveni / Sudi Abaç
KAYNAKLAR

Biyografik Bilgi

scroll to top