,

PAMUĞUN ÇOCUĞU MERSİN VE İSKELELERİ – ÖNSÖZLER – 3. BL.

Pompeipolis-Gravürü.jpg

Değerli Dostlar,
‘Pamuğun Çocuğu Mersin ve Mersin İskeleleri’ adlı bu kitabın, kültür yayınlarımız arasında yerini almış olmasından mutluluk duyuyorum.
Mersin Deniz Ticaret Odası, çeyrek asırlık geçmişi ve tecrübesiyle yürüttüğü sektörel faaliyetlerinin yanı sıra içinde yaşadığı kente kültürel anlamda da katkı sağlamayı görevleri arasında saymaktadır. Yazar Semihi Vural tarafından kaleme alınan bu değerli eserin okurlarla buluşturulması, bu alanda attığımız adımlardan biridir.
Kentimizin tarihinde denizcilik faaliyetlerinin, iskele ve limanların her zaman büyük önemi olmuştur.
Bugün ülkemizin ve Akdeniz’in en önemli limanları arasında sayılan Mersin Limanı, Semihi Vural’ın
da kitabında dikkat çektiği gibi, varlığını eski Mersin’deki irili ufaklı iskelelere ve yıllar içerisinde gelişen ticarete borçludur. Ancak modern Mersin’in kuruluşu ve kentleşmesi sürecinde kaybolup giden pek çok yapı gibi, iskelelerimiz de yok olan ve bugün artık sadece fotoğraflarda kalan değerlerimizdendir.
Elinizdeki bu eser, tarihe tanıklık eden kültürel ögelerin kayboluşunu -buruk bir biçimde- ortaya koymaktadır. Yazar bu eseriyle, Mersin’in kuruluş öyküsünden bugünlere gelişini izlememizi sağladığı gibi, yıllar içinde yaşanan değişimi fark etmemize de imkan vermektedir. Çeşitli arşivlerden elde edilen eski Mersin fotoğrafları ile zenginleşen kitap, eski iskele alanlarının eski kent planları ve kentin güncel fotoğrafları üzerinde işaretlenmesi yoluyla, Eski Mersin’in zihnimizde canlanmasını sağlamakta,
bu yönüyle de büsbütün ayrıcalıklı bir hale dönüşmektedir.
“Geçmişi bilme, ondan dersler çıkarma ve onu yeni nesillere aktarma”nın değerli ve önemli olduğu bilinciyle yayın hayatımıza kazandırılan bu kitabı okurların ve araştırmacıların ilgisine sunuyor, eserin kayıplarımız ve kazançlarımız adına geçmişin muhasebesini net bir şekilde yapmamıza olanak tanıdığına inanıyorum.
Bu önemli eseri kaleme alan yazar Sayın Semihi Vural’a, arşivlerini açarak, belgelerini ve anılarını paylaşarak kitabın hazırlanmasına katkı sunan tüm Mersin sevdalılarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
M. Cihat Lokmanoğlu
Mersin Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Biyografik Bilgi

scroll to top