,

Posta ve Telgraf Nezareti

Eski-PTT.jpg

“Mersin Mutasarrıflığı’nda inşası biten ve hizmete açılan hükümet konağı ile yeniden inşa edilen telgraf ve posta binasının resmi açılışının yapıldığı” 18 Ekim 1905
Sahil tarafına yenisi yapılan Mersin Telgrafhanesi’ni dalgalardan korumak için inşası gereken rıhtımın masraflarının ilgili tertipden ödenmek üzre sened-i hakanisinin Posta ve Telgraf Nezareti adına verilmesi, ayrıca yıkımı gerektiren bir hasar yok iken eski telgrafhaneyi yıkanlar hakkında da kanuni takibat yapılması.” 21 Mart 1905  Aydın Sevim, Mersin İskelesi Bülteni Ekim 2022

Mersin ve yakın çevresine ilişkin tarih, kültür, sanat araştırmaları yapar, çok sayıda kitabı ve çevirisi vardır.

scroll to top