,

SITKI SOYLU

1927 yılında İçel’in Mut İlçesinde doğdu. İkinci Dünya Savaşı’nın meşakkatlerle dolu yıllarında ilk, orta ve lise tahsilini yaptı. 1949 yılında Gaziantep’te yayınını başlattığı günlük “Akyol” Akşam Gazetesi ile gazeteciliğe intisap etti. 1960 yılına kadar banka  memurluğu ve müdür yardımcılığı yaptı. O yıl Karamana gelerek, bir yandan ticaret yapmaya, öte yandan “Yeni Karaman” adlı Gazeteyi yayınlamaya başladı. Aynı zamanda bu gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. Bu gazetenin  1967 yılında kapanmasını mütakip, sahipliğini de üstlendiği günlük “Haber” gazetesinin neşrini başlattı. 1972′ de Mut Belediyesi  Elektrik İşletmesi  Müdürü olarak memuriyete döndü. 1974’de de Mut’ta ilk matbaayı kurdu ve 1975’den itibaren “Mut’tan Haber” adlı gazetenin yayınını başlattı. Halen bu gazetenin yayını sürmektedir.
Sıtkı Soylu, 1961 yılında Karaman’da “Türk Dili ve Yunus Emre’yi Anma Günleri” ni başlatan kurulda görev aldı. Soylu bu görevi 1972 yılına kadar sürdürürken, Yunus Emre’nin Karamanlı olduğuna ilişkin tezin güçlenmesinde de büyük pay sahibi oldu.
1962 yılında Mut’ta Karacaoğlan Şenlikleri ‘ni ve müteakiben Karacaoğlan ile  ilgili bilimsel  toplantıları başlattı. Karacaoğlan’ın  Mut’lu  olduğu tezinin güçlenmesinde bir süre Mut Belediye Başkanlığı yapan Yahya İnanıcı ile  birlikte Sıtkı Soylu’nun çok  büyük bir katkısı vardır. Bu şenlikler nedeniyle, ülkemizde Karacaoğlan ile ilgili araştırma veya yayın çalışmaları yoğunlaşmıştır.
Sıtkı Soylu’nun Türk Folkloruna en önemli katkısı Karacaoğlan ve Yunus Emre üzerine yaptığı çalışmalar ve katkılardır. Denilebilir ki,  Sıtkı Soylu ülkemizde en yetkili Karacaoğlanolojistir.
Soylu’nun birçok dergi ve gazetelerde Türk Halkbilimi ile ilgili makaleleri ve derlemeleri yayımlanmıştır.  Ülkemizdeki birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara bildirileriyle iştirak etmiş, kimi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların düzenleme kurullarında yer almıştır.
Soylu’nun geleneksel Türk Seyirlik Oyunları konusunda da etkinliği olmuştur, 1975 yılında düzenlenen “Uluslararası Karacaoğlan Semineri” vesilesi ile Mut’tan başka Ankara ve İstanbul’da, Mut yöresi Seyirlik Oyunlarının sergilenmesini sağlamıştır.
Soylu’nun yayınlanmış olan kitapları şunlardır.
1-Yunus Emre, Hayatı ve Mezarı Hakkında İnceleme (1965)
2-Karacaoğlan, Sözlük-Bibliyografya-Deyişat-Topoğrafik ve Etnografik Bilgiler (1974).
3-Karacaoğlan (Seçmeler-Vecdi Yarman’la birlikte)  1975
*Bu yazı  “Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı” olan “İÇEL KÜLTÜRÜ”  Mayıs 1996 – 45. Sayısından alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top