,

SOLİ POMPEİOPOLİS 2012 KAZILARI – Prof. Dr.REMZİ YAĞCI

Soli.jpg

PRof. Dr. Remzi Yağcı – Dokuz Eylül Universitesj Fen-Edebiyat Fakültesi
Fatih Hakan Kaya – Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Mersin, Mezitli, Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti’nde 2012 yılı kazıları, Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 1 Eski çağ Tarihi Profesörü, 1 Arş. Gör. 7 Arkeolog, 1 Mimar, 1 Harita Mühendisi, 1 Restoratör, 7 arkeoloji öğrencisi ve 40 işçi ile 3 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında sürdürülmüştür. 2012 kazıları başlıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi tarafından, ayrıca özel kurum ve kişilerce desteklenmiştir (1) Bu kurum ve kişilere teşekkür ederiz.
Soli Pompeiopolis kazıları 2012 yılında önceki yıllardan farklı olarak iki bölgede değil, üç bölgede gerçekleştirilmiştir. Soli Höyük, Sütunlu Cadde ve Milli Egemenlik Caddesi.

Sütunlu Cadde
Kazı programında da belirtildiği gibi Sütunlu caddede güney ucunda restorasyonu tamamlanan alanın kuzeyinde B9-10, C10-II, D10-11, E7-10 ve F8-9 plan karelerinde Roma tabakalarında kazı çalışmaları yapılmıştır (Res. 1). Bu plan kareler doğu portikonun iki yanında yer almaktadır ve mekansal olarak ocak, havuz gibi mimari özellikler göstermektedir. Havuz ve ocağın bulunduğu mekanlar restore edilen Roma dükkanlarının devamı niteliğindedir. Ayrıca Sütunlu Cadde’nin içinde yol blokajının tahrip olduğu yerlerde yapılan sondajlarda yazıtlı konsol (M.S. 1. yy tarihlenen ve “Halk Meclisi Vali Oteibios Varus’u onurlandırır” yazısı olan) ve pişmiş toprak künk sırası açığa çıkarılmıştır. Bu mekanlardan Roma ve Hellenistik Dönemlere tarihlenen küçük buluntular aşağıdaki gibi sayılabilir (Res. 1):
1.Hellenistik Dönem: Pişmiş toprak kandiller, parlak (Attika) sırlı kap parçaları.
2.Roma Dönemi: Pişmiş toprak kandiller, unguentariumlar, minyatür cam kase, pişmiş toprak kase ve tabaklar (terra sigilata), pişmiş toprak figürin ve mermer heykel parçaları.
Bu alandaki çalışmaların amacı hem arkeolojik bulguları açığa çıkarmak hem de restorasyonun bu alanda sürdürülebilirliğinin araştırılmasıydı.

Soli Höyük
Soli Höyükte 2012 de kazı çalışmaları geçen yılki kazıların devamı niteliğinde olup Arkaik terasta G6 plan karesi ve çevresindeki servis yollarında sürdürülmüştür. G6 ve çevresindeki kazılar önceki yıllarda ortaya çıkarılan mimariyi bütünler niteliktedir. Özetle doğuya bakan odalar kompleksi ile içerde podyumlu, taş ve çakıl döşemeli kuru örgü duvar tekniğinde yapılmış büyük bir mimari kompleksin birbirine bitişik birimleridir. 2012 yılının en önemli buluntusu Ionia, Phrygia, Lydia, Aolia ve Karia’da birçok merkezde örneği görülen Arkaik Dönem tapınak mimarisine özgü kabartmalı bir levhadır (Res. 2). Pişmiş toprak bu levhada Atinalı Kahraman Theseusjun Minotauros’u öldürdüğü sahne görülmektedir. Bu tip bir mücadele sahnesinin olasılıkla bir başka kalıpta üretilmiş farklı bir parçası daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca Arkaik tabakanın içinden bazı Geç Geometrik Dönem seramik parçaları gelmiştir.

Milli Egemenlik Caddesi
Pompeiopolis’in Batı surlarının dışında 1. derece sit alanına bitişik ve Milli Egemenlik Caddesi olarak adlandırılan kesimden yol açılabilmesi için arkeolojik kazı yapılmasına ilişkin kurul kararı üzerine yol güzergahında sondaj çalışmalarına 2012 yılında başlanmıştır. 40 gün boyunca sürdürülen kazılar sonucunda depremle yıkılmış, içinde çevresi dairesel duvarlarla çevrili, yarısı kırık ve ağızları baş aşağı olan üç büyük küp (dolium) ile duvar içinde ikinci kez kullanılmış bir lahit teknesi, Roma ve Bizans sikkeleri ile tabanı pişmiş toprak kare biçimli levhalarla döşenmiş büyük bir yapı kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu yapının Erken Bizans Dönemi’nde büyük bir deprem sonucu yıkıldığı düşünülmektedir. Yapının gerçek işlevi gelecek yıllarda yapılacak kazılarla anlaşılacaktır. Bu yapı Kilikia’da büyük depremler sonucu yıkılan yapılara Pompeiopolis’te bulunmuş ikinci bir örnektir. Ayrıca antik dönem Anadolu depremleri ve deprem tarihi için de önemli bir kanıttır (Res. 3).
Sonuç olarak: 2012 Soli Pompeiopolis Kazıları Soli Höyük’te M.Ö. 7. ve 6. yy.’lardaki kolonizasyonun varlığına ilişkin önemli bir kanıt olan bir pişmiş toprak kaplama levhaları; Pompeiopolis Sütunlu Cadde’de mevcut restorasyonun kuzeyindeki alanlarda yazıtlı konsol, ocak, havuz gibi Roma özelliği gösteren arkeolojik veriler ile Milli Egemenlik Caddesi’nde anıtsal bir yapıyı Erken Bizans Dönemi’nde yerle bir eden depremlerin varlığını ortaya çıkarmıştır.

1- Zülfikar Tümer İnşaat, Toros inşaat (Nihat Taner), Sungurtaş (Teoman Sungur), Şahin Yücesoy ve Kudret Odabaş.

İçel Sanat Kulübü Arkeoloji Günleri Bildirisinden Alınmıştır.

Sayın bu sitede Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın Soloi-Pompeiopolis  konulu Başka bir çok makale ve bildirisi vardır.

Sayın Semihi Vural’ın aynı konudaki kitabının tamamı bu sitede yayımlanmaktadır.

Biyografik Bilgi

scroll to top