,

TEMSİL KOLUMUZUN URFA, BİRECİK, ANTEP SEYAHATİ – Celal ABAÇ

Mersin-Halkevi-Binası-Önünde.jpg

“27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” dolayısıyla 1940 yılında Mersin Halkevi Temsil Kolu’nun Urfa-Antep Turnesi izlenimlerini, Kol başkanı Celâl Abaç’ın “İÇEL – Mersin Halkevi Dergisi”nde yayımlanan bir yazısından özetleyerek sunuyoruz.

4 Mayıs 940 Cumartesi günü saat ondört de Halkevinde gözden kaçmayacak kadar dolu bir hareket vardı.

Bavullardan yığınlar oluyor, koca koca dekor ambalajları tepecikler teşkil ediyordu.

Halkevinden arabalara binildi. İstasyonda bavullar trene, dekorlar bagaja yerleştirildi ve uğurlayıcılar arasına 16 kişilik kafile dağıldı, deldi gitti.

Birinci kampana vedalaşan arkadaşları dostlarından ayırdı, Mersin Halkevi bandını taşıyan vagona topladı. Artık kompartıman pencerelerinden konuşuluyordu.

Maarif Müdürü ve komitemiz başkanı Şefik Ergündüz, Halkevi başkan vekili Sükûti Sözen, Yeni Mersin Gazetesi sahibi Fuat Akbaş, Halkevi idare ve komite arkadaşları ile İdman Yurtlular ve bir çok ahbaplar hep kafileyi uğurlamaya ve Mersinden komşu Vilayetlere selam göndermeye gelmişlerdi.

Üçüncü kampana vuruldu, zil ve düdükler öttü. Hareket..

Garın göz alan ışıkları içinde Ziya İlhan’ın beyaz mendili mütemadiyen sallanıyor. Ve biz de sallıyoruz. Nihayet gecenin karanlığına bütün hızıyla dalan trenimizde teessürle düşen başlarımızı içeriye çekiyoruz, bu seyahatimizin ilk akşamı ve ilk gecesi.

Geceli gündüzlü devam eden yorucu bir tren yolculuğundan Akça Kaleye gelindi, artık trenden ayrılıyoruz. Urfa Belediye Reisi Ömer Alay, Halkevi Reisi Celâl Kürkçüoğlu, temsil kolu rejisörü Kadri ve Halkevi mensuplarından bir çok arkadaş bizi karşılamaya gelmişler.

Misafirperver Urfalıların hazırladıkları otomobillere binerek saat 23’te Urfa’da olduk. Belediye Oteli ile Halkevine yerleşen kafilemiz uzun yolculuğun verdiği yorgunluğunu çıkarmaya çalışıyordu.. Ertesi sabah kafile halinde Hükümet Dairesini, Komutanlığı, Belediye ve Halkevlerini ziyaret ettik. Vali Kazım Demirer, Belediye ve Halkevi Reisleri gibi bizimle çok yakından alakadar oldular. Temsilin verileceği sahneye kadar gelerek birlikte tetkikler yapıldı ve oradan Atatürk anıtına gidilerek fotoğraflar çekildi.

Bina gündüz bayraklarla gece de ışıklarla süslendi. Urfa’nın çok güzel yetiştirilmiş bandosu saat 08.00’den itibaren Halkevi önünde milli havalar çalmaya başlamıştı. Kapılar açılır açılmaz yarım saat içinde bütün yerler doldurulmuş bulunuyordu. Program mucibi saat yirmi buçukta perde açılarak Himmetinoğlu komedisinin temsiline başlandı.

Oyuna Urfalılar’ın sonsuz alkışları içinde devam edildi. Piyes sona erdiği halde hiç kimse yerinden kalkmıyor sonu gelmeyen alkışlarla eserin son tablosunu tekrarlamamızı istiyordu. Ertesi günü Urfa’da çıkan Işık Gazetesi heyetimizden sitayiş ve takdirle bahsediyordu. Aynı gün Belediye reisi Ömer Alay “Aynizzeynha”  diye anılan geniş, balığı bol, güzel bir bahçede ziyafet verdi. Ziyafette Vali, Jandarma Komutanı, Hükümet erkânı, Halkevi Reisi hazır bulundular.

İÇEL SANAT KULÜBÜ Aylık Bülteni 57. Sayısından alınmıştır.

İlgili bir yazı için burayı tıklayınız…………… 

Biyografik Bilgi

scroll to top