,

This Day in History: 1948-01-11

Ankara Üniversitesi Senatosu aralarında Pertev Nail Boratav, Niyazi ve Mediha Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat’ın bulunduğu bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için uzaklaştırdı.

scroll to top