,

This Day in History: 1729-01-31

1450 Yılında icat edilen matbaa İ.Müteferrika’nın gayretleriyle Osmanlıya geldi. İ.Müteferrika Ölünce 27 yıl hiç bir şey basılmadı.

scroll to top