,

This Day in History: 1937-02-05

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik ilkeleri Anayasa’ya konuldu.

scroll to top