,

This Day in History: 1944-03-08

Romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar öldü.  Romanlarında , toplumsal değişimi İstanbul’un gündelik yaşamını temel alarak işleyen Gürpınar her sınıftan, her yaştan, her cinsten kişilerin farklı davranış, düşünce ve duyuş durumlarını sergiledi. En çok gülünçlüklere, zaaflara, sosyal dengesizliklere dikkat çekti. (d.17-08-1864)

scroll to top