,

This Day in History: 1998-03-16

Halkbilimci, edebiyat ve folklor araştırmacısı Pertev Naili Boratav öldü.

scroll to top