,

This Day in History: 1126-04-14

İbn Rüşt doğdu. Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhcı ve matematikçidir.  (Ö.10-12-1198)

scroll to top