,

This Day in History: 1921-06-17

İlhan Koman doğdu. Özgün eserleriyle bilim ve sanatı  birleştiren çağdaş heykeltraş.  (Ö. 30-12-1986 )

scroll to top