,

This Day in History: 1904-06-18

Arnavutluğun önemli ailelerinden birinin çocuğu olan Şemsettin Sami Bektaşi tekkesinde eğitim gördü. Yanya’da liseyi bitirdi. Arnavutça, Eski ve yeni Yunanca, Fransızca ve İtalyanca, Türkçe, Arapça ve Farsça öğrendi. Türkçeye önem vererek bir dalda edebi eserler verdi. Gazetecilik yaptı. Dergi çıkardı. Robenson Cruoze ve Sefiller’i Türkçeye çevirdi. Orhon Yazıtları ve Kutadgu Bilig’i günün Türkçesine uyarladı. İlk Türkçe ve yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı, ilk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ül Alam’ı ve ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî’ yi yazdı. II. Abdülhamit tarafından İftihar Madalyası verildi. Osmanlının en ünlü ve sevilen bir yazarı oldu.
Sürekli olarak Osmanlı Devletinin çağdaşlaşması ve Türkçenin sadeleştirilmesi ve yüceltilmesi için kafa yormuş, savunmuş ve eserler üretti. Sosyalizmi İslamiyet’le ortak taraflarını ortaya koyarak savundu.
Arnavutlukta kalan kardeşleri oranın düşünce ve inanç sisteminde önemli roller üstlendiler.  Arnavutluğun başkenti Tiran’da Kardeşleri ile beraber heykeli vardır. Tek evladı Ali Sami Yen ise Galatasaray Spor Kulübünün kurucusudur.  D.T. 01-06-1850

scroll to top