,

This Day in History: 1951-06-22

Yaşar Nuri Öztürk 22 Haziran 1951 de ve ramazan ayının 17. Gününde doğdu. 2016 yılının yine 22 Haziran’nında ve Ramazan ayının 17. Günü 65 yaşında öldü.
Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak Trabzon’un Sürmene ilçesinin Küçükdere köyünde doğmuştur. Dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında “İslâm Felsefesi” konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya’da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa’da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York’ta “İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce” dersleri okuttu.
Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982’de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.
Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm dininin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm’in Özüne Dönüş Hareketi’nin öncüsü olan ve Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği “20. Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinde kamuoyunca belirlenen yüz isim arasında ilk on arasına giren Yaşar Nuri Öztürk [5] aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak “İslâm Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture’ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında elliye yakın kitabı ve “Kur’an’daki İslâm” adlı ansiklopedi vasfındaki kitabı ve son yıllardaki televizyon proramlarındaki çağdaşlığı ve Atatürk’çülüğü atak, korkusuz bir tavırla savunmasıyla milyonların sevgilisi oldu.
İlk tercümesi Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından yapılan Kur’an’ın yorum katılmamış Türkçe çevirisini yayınladı. . 1993 – 2003 yılları arasında 126 baskı yapan bu çeviri, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı” sayılmaktadır.
ESERLERİ
Kur’an’ı Tanıyor musunuz? (O’nu hiç okudunuz mu?)
— Din Maskeli Allah Düşmanlığı “Şirk” ve Şirke Tepkinin —Felsefeleşmesi: “Deizm”
— Allah ile Aldatmak
— Türkiye’ye Mektuplar
— Asr-ı Saadet Şehitleri
— Kur’an’ı Anlamaya Doğru
— 400 Soruda İslam
—  Ehl-i Beyt’in Annesi Hazreti Fatıma
—  Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
—  Kur’an Açısından Küresel Afetler
—  Kur’an’ın Öğrettiği Dualar
—  Atatürk’ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)
—  Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
—  Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın —  Savunulması
—  Kur’an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)
—  Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)
İ–  slam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid’atlar
—  Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)
—  Kur’an’ın Temel Kavramları
—  Kur’an’daki İslam
—  Fatiha Suresi Tefsiri
—  Tarihi Boyunca Bektaşilik
—  Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar
—  Mevlana ve İnsan
—  Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf
—  Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış
—  Asrı Saadetin Büyük Kadınları
—  Yeniden Yapılanmak Kur’an’a Dönüş
—  Din ve Fıtrat (Yaratılış)
—  Çıplak Uyarı
—  Kur’an Açısından Küresel Afetler
—  Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife
—  İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)
—  Kur’an’ın Yarattığı Mucize Devrimler
—  İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini   Kirletenlerin Tarihi)
—  Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı’nın Vuruşu)
—  Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) – 2 Cilt
—  Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder)
—  Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenen Soy
—  Emevî Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer
—  Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar
—  Tanrı’dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm

scroll to top