,

This Day in History: 1885-07-06

Fransız bilimci Lois Pasteur (Lui Pastör)’ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.

scroll to top