,

This Day in History: 1992-07-28

Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından Mebrure Alevol öldü.

scroll to top