,

This Day in History: 1927-08-04

Türk şiirinin önemli şairlerinden TURGUT UYAR doğdu. Ö.22.08.1985

scroll to top