,

This Day in History: 1914-08-26

Edebiyatımızdaki önemli bir yazar; Fazıl Hüsnü Dağlarca doğdu. (D. 26-08-1914) (Ö. 15-10-2008)

/// /// KIZILIRMAK KIYILARI
/// Kardaş, senin dediklerin yok,
/// Halay çekilen toprak bu toprak değil.
/// Çık hele Anadolu’ya,
/// Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı,
/// O kadar uzak değil.

/// /// Çamı bitmiş, kavağı azalmış,
/// Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil.
/// Yedi ay kıştan sonra,
/// Yeşeren senin yaşamandır,
/// Yaprak değil.

/// /// Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir,
/// Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil.
/// Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,
/// Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
/// Buğday, Selçuklular’dan kalan başak değil.

/// /// Parça parça yarılmış öküz ardında,
/// Parmağı üç pare, tırnağı ak değil.
/// Utanır elin ayağın,
/// Korkarsın yakından görsen,
/// Eli el değil, ayağı ayak değil.

/// /// Gün doğar, tarlakuşları uçuşurlar,
/// Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil.
/// Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
/// Uyandırmazsan,
/// Uyanacak değil.

/// /// Dertle, sefaletle yüklü,
/// Siyah leşlerle kararmış, berrak değil.
/// Çağlayan ne,
/// Akan kim,
/// Kızılırmak değil.

/// /// Kardaş, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum,
/// Geçmiş zamanlar geleceklerden parlak değil.
/// Vakte şahadet edercesine yükselmiş,
/// Akşam parıltısından, bütün zaferler üzerine,
/// Dağlar dalgalanmakta, bayrak değil…

scroll to top