,

This Day in History: 1871-09-13

Tanzimat  yazar ve şairlerimizden  Şinasi 45 yaşında öldü.

scroll to top