,

This Day in History: 1901-10-03

“Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi” yazarı felsefeci, sosyolog Hilmi Ziya Ülken doğdu. (Öl. 05.06.1974)

scroll to top