,

This Day in History: 1839-11-03

”Gülhane Hattı Hümayunu”nun okunmasıyla “Tanzimat Devri” başladı.

scroll to top