,

This Day in History: 1993-11-17

Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler.

scroll to top