,

This Day in History: 1875-12-04

Şair Rilke  doğdu. Rainer Maria Rilke, Alman lirik şiirinin en önemli temsilcilerindendir.(D.04-12-1875) (Ö.29-12-1926)

scroll to top